Prawo17 września, 2021

Planowane zmiany w oświacie - Bogdan Bugdalski

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim obawy o warunki płacy i pracy nauczycieli oraz nowe ramy prawne funkcjonowania placówek oświatowych, w szczególności nadzoru pedagogicznego w szkołach. Do pierwszych dni lipca nie udało się rozwiązać żadnej z tych istotnych kwestii, pogłębił się za to konflikt między środowiskiem oświatowym a resortem edukacji.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/8

W chwili gdy oddawaliśmy ten numer „Dyrektora Szkoły” do druku, trudno było przewidzieć, jak potoczą się dalsze negocjacje trójstronne w sprawie statusu zawodowego nauczycieli oraz czy Ministerstwo Edukacji i Nauki spełni zapowiedzi co do koniecznych zmian w nadzorze pedagogicznym.

W połowie czerwca związkowcy praktycznie zerwali rozmowy w ramach zespołu trójstronnego. Poszło o pieniądze, bo wszystkie związki zawodowe uczestniczące w negocjacjach chcą, by wynagrodzenie zasadnicze powiązać ze średnim wynagrodzeniem. Co ciekawe, rząd zgodził się już na taką zmianę, podpisując 7.04.2019 r. kończące ówczesny strajk nauczycieli porozumienie z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.

Tymczasem propozycje przedstawione 11 maja przez ministra edukacji Przemysława Czarnka zakładają w zakresie wynagrodzeń zasadniczych – podwyższenie pensum nauczycieli (wszystkich, również świetlicowych i bibliotekarzy) o dwie godziny, a w przypadku nauczycieli WF, muzyki i plastyki o kolejne dwie godziny z przeznaczeniem na zajęcia dodatkowe. Efektem tej zmiany byłby wzrost wynagrodzenia zasadniczego brutto o:
- 551 zł (do kwoty 3500 zł) w przypadku nauczyciela stażysty,
- 466 zł (j.w., ponieważ planowana jest likwidacja tego stopnia) – kontraktowego,
- 455 zł (do kwoty 3900 zł) – mianowanego,
- 454 zł (do kwoty 4500 zł) – dyplomowanego.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top