Prawo17 września, 2021

Wystąpienia dyrektora - Małgorzata Nowak

Publiczne zabieranie głosu to dyrektorska codzienność. W pełnieniu funkcji reprezentacyjnej pomaga sprawne i skuteczne operowanie słowem. Dyrektorzy szukający inspiracji znajdą w tym artykule konkretne wskazówki, jak przygotować wystąpienie, utrzymać uwagę słuchaczy i uzyskać pożądany efekt. Wywód ilustrują fragmenty wystąpień z różnych szkolnych okazji.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/8

Profesjonalny dyrektor winien wykazać się wysokim poziomem kompetencji komunikacyjnych, w tym zdolnością skutecznego porozumiewania się, przekazywania informacji, wywierania wpływu, przekonywania i motywowania. Reprezentowanie placówki wymaga ponadto umiejętności sprawnego, skutecznego, a często także motywującego przemawiania. Rozpoczęcie roku, pożegnanie absolwentów, jubileusz szkoły, prowadzenie rady pedagogicznej, spotkanie z rodzicami, udział w sesji rady miasta, wystąpienie na konferencji – to tylko pierwsze z brzegu sytuacje, w których nie do przecenienia jest umiejętność werbalizacji myśli w sposób efektywny i atrakcyjny. Warto zatem poznać, opanować i doskonalić sztukę retoryczną ku pożytkowi słuchających, z korzyścią dla budowania wizerunku mówcy oraz instytucji, którą reprezentuje.

Przygotowując przemówienie, warto sobie uświadomić, co chcemy dzięki niemu osiągnąć. Zależy to od wielu czynników: pełnionej funkcji/roli, sytuacji, miejsca i okoliczności, poziomu zróżnicowania oraz wieku słuchaczy, zakładanych efektów.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top