Prawo17 września, 2021

Relacje i emocje po pandemii - Radosław Kaczan, Piotr Rycielski

Klasa szkolna oraz toczące się w niej życie rówieśnicze to ważne środowisko rozwoju społecznego i emocjonalnego ucznia. Grupa rówieśnicza, w której spędza istotną część dnia, staje się ważnym punktem odniesienia. Tu zdobywa akceptację i uznanie, buduje oraz potwierdza swoją pozycję w grupie. Te relacje mogą go motywować i zachęcać do wysiłku, zaś ich brak lub pogorszenie – wywoływać negatywne emocje, obniżać motywację, a w konsekwencji przyczyniać się do pogorszenia wyników w nauce.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/8

Problem ten, często podnoszony przez psychologów szkolnych, w czasie pandemii został wyraźnie wyartykułowany w dyskusjach publicystów. Stanowi również przedmiot pierwszych badań oraz analiz naukowców zajmujących się rozwojem i edukacją.

Na kondycję psychiczną uczniów w czasie pandemii patrzyliśmy z dwóch perspektyw: dziecka i rodzica. Problemy emocjonalne, brak kontaktu z rówieśnikami, godziny spędzone przed ekranami, ograniczenie aktywności fizycznej, problemy z nadwagą, słaba jakość nauki zdalnej – z takim bagażem wracają do szkoły uczniowie.

W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze ustalenia dotyczące sytuacji dzieci po przerwie związanej z edukacją zdalną. Omawiamy główne problemy i zagrożenia (mając jednocześnie świadomość, że części uczniów taka nauka przyniosła pewne korzyści), proponujemy też rozwiązania, które można zastosować we wrześniu.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top