Prawo16 marca, 2021

Teatr elementem tożsamości szkoły - Małgorzata Nowak

W artykule przedstawiam zrealizowaną z powodzeniem koncepcję edukacji teatralnej i jej wpływ na wizerunek szkoły. Dyrektorzy szukający inspiracji do wzbogacenia oferty wychowawczej znajdą tu niepozbawiony emocji opis dwudziestoletniej historii teatralnych działań oraz zasady organizacji przeglądów i przedsięwzięć towarzyszących. Dodatkową wartością jest refleksja nad zarządzaniem zmianą, kulturą organizacji i rozwojem lidera.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/3

Działalność szkoły określona jest przez zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny. Ważnym obszarem realizacji celów zawartych w podstawie programowej jest kultywowanie tradycji, ceremoniału, tworzenie rytuałów, organizowanie imprez. Wychowanie jest skuteczne, kiedy działania w placówce są spójne i wynikają ze wspólnych wartości oraz koncepcji, z którą utożsamia się szkolna społeczność.

W Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach w latach 1992–2012 priorytetem wychowawczym były: kultura, rozwijanie kreatywności, budowanie poczucia własnej wartości i dumy z uświadamianej tożsamości. Najbardziej nowatorskimi działaniami w tym zakresie stały się: Przegląd Teatralny, Szkolna Galeria Ucznia i Nauczyciela oraz gazeta „Kleks” (M. Nowak, Przykłady szkolnych innowacji, „Dyrektor Szkoły” 2019/8).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top