Prawo16 marca, 2021

Zmiany w zamówieniach publicznych - Stanisław Szelewa

Z początkiem roku weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. W niniejszym artykule omawiam najważniejsze zmiany, które dotyczą procedury udzielania zamówień przez szkoły. Dobrze, by znał je każdy, kto w jednostce oświatowej sektora finansów publicznych pełni rolę kierownika zamawiającego.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/3

Odeszła do lamusa ustawa Prawo zamówień publicznych z 2004 r. Nowelizowana niemal 70 razy doczekała się na przestrzeni kilkunastu lat ośmiu tekstów ujednoliconych i ponad tysiąca tekstów w LEX-ie. Jej historia to niemal ciągłe udoskonalanie przy utyskiwaniach na obowiązujące reguły i masie szkoleń, które m.in. dyrektorów szkół uwrażliwiały na reguły obowiązujące przy wydawaniu publicznego grosza. Do prawidłowego stosowania reguł ustawowych mobilizowały także zapisy ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale szkoła jako jednostka budżetowa i dysponent finansów publicznych trzeciego stopnia z reguły poruszała się w granicach regulaminu zamówień publicznych, który ustalał zasady obowiązujące przy zamówieniach poniżej progu obowiązywania zapisów wspomnianej ustawy. Większe zamówienia z reguły prowadzone były i są przez organ prowadzący, czyli jednostkę samorządu terytorialnego. Niemniej wspominany regulamin też musiał sprzyjać transparentności przy dysponowaniu finansami szkoły.

Nowa ustawa z 2019 r. (213 stron, 623 artykuły) zanim weszła w życie, już była kilkakrotnie zmieniana, a niektóre z poprawek miały bardzo istotny charakter. Najpoważniejsza z nich zmieniła reguły ważne z punktu widzenia szkoły – usunięto wszelkie zapisy dotyczące tzw. zamówień bagatelnych, które miały dotyczyć zamówień między kwotami 50 a 130 tys. zł. Oznacza to, że nadal zamówienia poniżej 130 tys. zł nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych i regulowane będą regulaminami zamówień publicznych. Takie dokumenty funkcjonują od dawna w jednostkach sektora finansów publicznych, warto jedynie pamiętać o ich aktualizacji zgodnie ze zmianami, jakie wprowadza Urząd Zamówień Publicznych w stosownych obwieszeniach. Ostatnia z nich pochodzi z 2019 r. (www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty/wzorcowe-regulaminy). Tam też można znaleźć wzór regulaminu pracy komisji przetargowej.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top