Prawo16 marca, 2021

Nieobecność nieusprawiedliwiona - Barbara Tomaszewska

Obowiązek rzetelnego realizowania przez nauczyciela zadań związanych z powierzonym stanowiskiem to także przestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, a w szczególności informowanie pracodawcy o przyczynie nieobecności i czasie jej trwania. W prawie pracy znajdujemy odpowiedź na pytanie, co powinien zrobić pracownik, aby jego nieobecność była usprawiedliwiona, a także, co może zrobić pracodawca, jeśli pracownik jednak nie usprawiedliwi swojej absencji.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/3

Nieobecność nauczyciela może być usprawiedliwiona, jeśli stawienie się w pracy i jej świadczenie uniemożliwiają (§ 1 r.u.n.p.):

- zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, np. choroba pracownika, odbywanie kwarantanny lub izolacji domowej, urodzenie dziecka, choroba członka rodziny, urlop wychowawczy, wezwanie do sądu,

- inne przypadki wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Jeśli powodem absencji jest przyczyna, która w prawie pracy została przewidziana jako usprawiedliwiony powód, np. choroba pracownika, ważne jest poinformowanie pracodawcy o tej przyczynie i okresie jej trwania. W takim przypadku nie jest wymagana jego zgoda na uznanie tej nieobecności za usprawiedliwioną.

Inaczej sytuacja wygląda, gdy absencja nauczyciela nie została spowodowana zdarzeniem określonym przepisami, lecz związana jest ze sprawami prywatnymi, np. uroczystościami rodzinnymi, wystąpieniem nieprzewidzianych wypadków losowych, równoległym zatrudnieniem w innej szkole – pracodawca może, ale nie musi uznać ich za usprawiedliwiające nieobecność w pracy (B. Lenart, Urlopy wypoczynkowe i inne zwolnienia od pracy, Warszawa 2015, s. 137).

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top