Prawo08 października, 2021

Dyrektor Szkoły 10/2021

W ostatnich kilkunastu miesiącach przeprowadzono wiele badań i sondaży mających pokazać, jak realizacja edukacji zdalnej wpłynęła na uczniów, nauczycieli i jakość pracy szkół. Badaczy interesował przede wszystkim przebieg kształcenia na odległość, największe wyzwania z nim związane oraz to, czy wśród skutków internetowej formy nauki przeważają pozytywne, czy negatywne. Większość raportów poza opisem stanu faktycznego przedstawia też wnioski i rekomendacje. Przegląd najważniejszych publikujemy w dziale Co wynika z badań i zachęcamy do dokładnego zapoznania się z nimi.

Warto je uwzględnić w swoich działaniach – zarówno tych zarządczych, jak i dydaktyczno-wychowawczych. Cenne wskazówki znajdą Państwo również w pierwszej w tym roku akademickim lekcji Akademii Rozwoju Szkoły autorstwa prof. Joanny Madalińskiej-Michalak Przywództwo edukacyjne w kryzysie oraz artykule Tomasza Garstki Wyzwania okresu (post)pandemicznego.
Po tak trudnym półtora roku oświata potrzebuje spokoju i stabilizacji. Nie służą temu odgórnie planowane i wprowadzane zmiany niemające wystarczającego poparcia społecznego, bowiem budzą niepokój, wywołują dyskusje, czasami mocno polaryzują środowisko i wpływają na radykalizację opinii. Dzieje się tak m.in. w przypadku zapowiadanego przez ministra edukacji i nauki zwiększenia roli kuratorów oświaty oraz wprowadzonego od września nowego kanonu lektur szkolnych. W swoich tekstach piszą o tym Bogdan Bugdalski i Cezary Atelak.
Okazją do rozmów na tematy prawne, zarządcze i te dotyczące codziennej pracy z uczniami w czasach dużej zmienności i niepewności będzie VIII Kongres Edukacja i Rozwój, który w tym roku odbędzie się w dniach 20–21 października pod hasłem Prawo i zarządzanie w oświacie.

Spis treści DS.10.2021

Co wynika z badań – Skutki e-szkoły
Główne zadania szkoły Jarosław Kordziński
Edukacja zdalna w opinii nauczycieli Anna Satel
Skutki pandemii dla uczniów Anna Satel

Co w prawie piszczy
Delegacje pracowników samorządowych Barbara Tomaszewska
Skreślenie z listy uczniów Joanna Lesińska

Polityka edukacyjna
Wzmocnienie roli kuratora oświaty Bogdan Bugdalski
Zmiany w kanonie lektur Cezary Atelak
Kobiety i edukacja Danuta Elsner

Barwy zarządzania
Szkoła bez dzwonków Małgorzata Nowak
Zawieranie umów z rodzicami Karolina Cieślik

Nowe technologie
Ciemna strona internetu Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
Wyzwania okresu (post)pandemicznego Tomasz Garstka
Przemoc rówieśnicza Agata Jaworska
Materiały dla nauczycieli

Drama w praktyce szkolnej
Wybrane techniki dramy

Akademia Rozwoju Szkoły
Przywództwo edukacyjne w kryzysie Joanna Madalińska-Michalak

Inspiracje Dyrektora
Status nauczyciela
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Wanda Traczyk-Stawska
Walka z fake newsami
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Zmiany na rynku pracy

Kuluary oświaty
Wieści gminne

A cóż tam Panie słychać w… Organie?
Subiektywnie o edukacji
Potrzebne „dziękuję” Agnieszka Ciesielska

Aktualności
Kontrola zamiast ewaluacji
Podwyżki zależne od zmiany pensum
Ferie znów z podziałem?
CKE opublikowała pytania na maturę
Minister krytykuje dyktaturę ateizmu
„Poznaj Polskę” z błędami
Nadgodziny ponad limit
Darmowy poradnik o e-wolontariacie
Całodobowa infolinia „Pomagamy”
57% źle ocenia reformy
Nabór do programu o ochronie danych
NIK o problemach edukacji zdalnej

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top