Prawo01 września, 2021

Obowiązkowa religia lub etyka - Bogdan Bugdalski

W zasadzie można być pewnym, że nauka religii lub etyki będzie w naszych szkołach obowiązkowa. Nie stanie się to wcześniej niż w 2023 r., ale już dziś można się pokusić o stwierdzenie, że społeczeństwo przyjmie tę decyzję bez większego sprzeciwu, bo jego większość popiera naukę etyki, a w przypadku dzieci z rodzin katolickich – naukę religii. Najważniejsze pytanie więc brzmi, kto będzie uczył etyki, bo jak wskazują wstępne szacunki, brakuje 12 tys. nauczycieli.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/9

Od chwili poinformowania o planach ministerstwa właściwie nikt nie neguje obowiązkowej nauki, zwłaszcza etyki. Znaczna część środowiska oświatowego podziela zdanie, że wybór „niczego” osłabia funkcję wychowawczą szkoły, i zapowiada, że jeśli wejdą takie przepisy, będzie je stosować.

Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie przeszkadza, że dziecko, które nie uczestniczy w zajęciach religii, może wybrać czas wolny. Dlatego Stanisław Stoń uważa, że taki uczeń powinien być zobowiązany do wybrania jakiegoś przedmiotu, czyli w przypadku propozycji resortu – etyki. Tymczasem ze względu na ten właśnie wybór w najlepszym liceum w Lublinie etyki nie ma, bo brakuje chętnych.

Podobnie jest w stosunkowo młodym XXX Liceum Ogólnokształcącym im. księdza Jana Twardowskiego, powstałym po przekształceniu gimnazjum. – Nie mam jeszcze nauczyciela do etyki, bo nigdy nie był nam potrzebny. Nie było chętnych do zostawania na dodatkowej lekcji lub do przychodzenia o godzinę wcześniej do szkoły. Tak wygląda szkolna rzeczywistość – wyjaśnia dyrektor Tomasz Szabłowski.

Uważam, że tę sprawę należy wreszcie uregulować i wprowadzić obowiązek nauki jednego z dwóch przedmiotów, prowadzonych w tych samych godzinach, gdzie rodzice lub dzieci pełnoletnie będą mogły wybrać, czy chcą się uczyć religii, czy etyki. Jestem też przekonany, że tylko poprzez wprowadzenie tego obowiązku dzieci i młodzież będą uczone etyki – mówi Wojciech Starzyński, prezes Fundacji „Rodzice szkole”, członek Rady ds. Bezpieczeństwa i Edukacji przy Ministerstwie Edukacji i Nauki.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top