Prawo01 września, 2021

30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie - Hubert Luszczynski

W czerwcu 1991 r. nastąpił znaczący zwrot w stosunkach między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec – wraz z podpisaniem Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy rozpoczął się nowy rozdział w stosunkach między oboma państwami. W tym celu należało wyciągnąć również wnioski z najnowszej historii.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2021/9

Umowa o powstaniu organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, będącej instrumentem wspomnianego Traktatu, odnosi się w swojej przedmowie do umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wymianie młodzieży z 10.11.1989 r.

We wstępie do umowy temat pojednania odgrywa szczególną rolę, ponieważ często się słyszy, że tragiczne doświadczenia historii najnowszej i wspólna historia sprawiają, iż potrzebne są współpraca i zrozumienie. Jedno i drugie służy pojednaniu między Polakami a Niemcami bądź też pojednanie znajduje wyraz we współpracy i zrozumieniu, do których dążą obie strony.

W tym roku obchodzimy 30. rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, dlatego warto przyjrzeć się, czy pojednanie jest nadal właściwą kategorią w odniesieniu do polsko-niemieckiego partnerstwa szkół.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top