Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Członek Krajowej Rady Sądownictwa (2010-2014). Członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" (1992-2009). Członek Zespołu Ekspertów przy Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych Pro Familia. Uczestniczyła w pracach nad projektem ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, prowadzonych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości.

Back To Top