Aannemer praat met werknemers
Compliance11 mei, 2023

Anticiperen op anderstalige derden op de werkvloer

Auteur: Marc De Locht - Auteur verbonden aan VCA-beheersinstantie België voor contractor safety management.

Subcontractorfirma's die geen ervaring hebben met de strenge veiligheidseisen in West-Europa, komen vaak in conflict met de talrijke voorgeschreven procedures, welzijnswetgeving en veiligheidsvoorschriften. Als preventieadviseur anticipeert u op die uitdagingen door te werken aan het veiligheidsbeleid en procedures, maar ook aan attitudes, meningen en reacties ten opzichte van onveiligheid.

Concreet anticipeert u op anderstalige derden op de werkvloer door een veiligheidscertificaat op ondernemingsniveau aan te vragen en een audit uit te voeren van de veiligheidscultuur van de subcontractorfirma (ter plaatse). 

Vergelijk uw eigen veiligheidscultuur met die van de contractor in een GAP-analyse.

Voor de werken van start gaan, kunt u met een checklist nagaan of er een kloof is tussen de veiligheidscultuur van de anderstalige hoofd- of subcontractor en de eigen veiligheidscultuur (GAP-analyse). Vaak zit zo’n lacune in bepaalde opleidingen, in keuringen van arbeidsmiddelen of in geneeskundige onderzoeken van medewerkers voor het uitvoeren van risicovolle taken of veiligheidsfuncties. De preventieadviseur kan deze GAP-analyse in samenwerking met de preventiedienst van de hoofd- of subcontractor uitvoeren. Detecteert en benoemt u de verschillen tijdig? Dan is er vóór aanvang van de werken nog voldoende tijd om bepaalde onderdelen bij te sturen.

Onthaal en instructie van de veiligheidsregels waarborgen

Opdrachtgevers en hoofdcontractorbedrijven voorzien best een effectieve onthaalprocedure voor contractormedewerkers. Bied heldere informatie over gevaren en risico’s en zorg voor basisinstructies in de taal van de subcontractorfirma. Dat verhoogt begrip en maakt dat medewerkers informatie beter onthouden. Die aanpak heeft ook zijn limieten, vooral wanneer technische termen niet correct vertaald kunnen worden en de procedure niet actueel is.

Om hierop te anticiperen kan de preventieadviseur: 

 • Een visuele onthaalinstructie voorzien die gebruik maakt van beelden in plaats van veel woorden.
 • Via een vragenlijst in de moedertaal van de contractoren kunnen zij via wandpanelen of slides ontdekken wat het juiste antwoord is.
 • Contractueel opleggen dat er bij een bepaalde werfbezetting anderstalige tolken aanwezig zijn om de poortinstructie en vragen te vertalen.
 • Via de vereiste communicatielijnen (zie hieronder) veiligheidsinformatie vertalen naar de eigen medewerkers van de subcontractorfirma.

Borgen van veiligheidscommunicatie op werkvloer

Samenwerken betekent elkaar kunnen aanspreken, informatie uitwisselen, reageren op bepaalde situaties. Dat kan enkel wanneer alle betrokkenen op de werkvloer elkaar kunnen begrijpen. De preventieadviseur kan hierop anticiperen door :

 • anderstaligen die het Nederlands, Frans, Duits of Engels (minimaal) begrijpen een helmsticker mee te geven waarmee visueel wordt weergegeven wie onmiddellijk kan worden aangesproken
 • de hoofdcontractor vóór de aanvang van de werken een communicatieplan te laten opstellen, waarin overzichtelijk wordt weergegeven hoe de communicatielijnen zijn geborgd tot op het niveau van de werkvloer

Communicatieplan om te werken met anderstaligen

Download het communicatieplan

 • anderstaligen die het Nederlands, Frans, Duits of Engels (minimaal) begrijpen een helmsticker mee te geven waarmee visueel wordt weergegeven wie onmiddellijk kan worden aangesproken

Conclusie

Het inschakelen van anderstaligen op de werkvloer vraagt om zeer preventieve maatregelen, en zou eigenlijk deel moeten uitmaken van de risicoanalyse van de hoofdcontractor en/of opdrachtgever. Goede, transparante en duidelijke veiligheidscommunicatie op de werkvloer is en blijft essentieel in de strijd tegen incidenten/ongevallen.

Zie ook Tips voor een veilige samenwerking met contractoren

Wat houdt de implementatie van een positieve veiligheidscultuur in? Maak kennis met senTRAL, online tool voor alle HSE informatie,en vindt alle info die u nodig hebt.

Eén handige online tool voor alle antwoorden overveiligheid, welzijn en milieu op het werk. Ontdek senTRAL

Werken met anderstalige contractors 

Ontdek antwoorden op diverse klantenvragen in senTRAL 

 • Hoe optimaliseert u als opdrachtgever de communicatie met anderstalige contractoren?

 • Hoe krijgt u als preventieadviseur inzicht in de veiligheidscultuur van anderstalige contractorfirma’s?

 • Hoe zorgt u ervoor dat de veiligheidsopleidingen van anderstalige subcontractormedewerkers voldoen aan de eisen?

 • Hoe garandeert u als opdrachtgever een effectieve veiligheidscommunicatie op de werkvloer met inzet van anderstalige subcontractors?

 • Hoe verloopt medisch toezicht op anderstalige contractormedewerkers die verhoogd risico lopen? 

Back To Top