different language contractor
Compliance14 juni, 2021

Hoe als preventieadviseur anticiperen op anderstalige derden op de werkvloer?

Anderstalige subcontractorfirma’s die geen affiniteit hebben met de hoge veiligheidseisen in West-Europa komen vaak in conflict met de vele opgelegde procedures, welzijnswetgeving en veiligheidsvoorschriften.

Het begrip ‘veiligheidscultuur’ geeft aan hoe er met veiligheid wordt omgegaan in een organisatie. Beleid en procedures, maar bovenal ook attitudes, meningen en (het gebrek aan) reactie op onveiligheid maken deel uit van de veiligheidscultuur van een organisatie.  De preventieadviseur kan hierop anticiperen door:

 • voorafgaandelijk een veiligheidscertificaat op ondernemingsniveau aan te vragen
 • voorafgaandelijk (ter plaatse) de activiteiten en de heersende veiligheidscultuur van de subcontractorfirma (laten) auditeren – een audit van de veiligheidscultuur kan worden uitgevoerd via standaard checklists die op de markt (vrij) beschikbaar zijn

Vergelijk met uw eigen cultuur in een GAP-analyse

Voorafgaand aan de werken is het wenselijk om via een checklist na te gaan of er een lacune bestaat tussen de veiligheidscultuur van de anderstalige hoofd/subcontractor en de eigen veiligheidscultuur. Vaak zit zo’n lacune in bepaalde opleidingen, in keuringen van arbeidsmiddelen, of in geneeskundige onderzoeken van medewerkers voor het uitvoeren van risicovolle taken of veiligheidsfuncties.

De preventieadviseur kan hierop tijdig anticiperen deze GAP-analyse in samenwerking met de preventiedienst van de hoofd/subcontractor uit te voeren. Door het tijdig detecteren en benoemen van deze verschillen is er vóór aanvang van de werken nog voldoende tijd om bepaalde onderdelen bij te laten sturen.

Borgen van onthaal en instructie

Opdrachtgevers en hoofdcontractorbedrijven hechten er belang aan om de eigen onthaalprocedure, de informatie over de aanwezige gevaren en risico’s, alsook de basis-instructies zoveel mogelijk in de landstaal van de subcontractorfirma beschikbaar te maken. De achterliggende idee is dat mensen in hun eigen landstaal de inhoud van de poortinstructie beter begrijpen en daardoor ook beter onthouden.

Dit model heeft echter zijn limieten. De onthaalprocedure kan niet eindeloos worden vertaald (vaak worden technische vaktermen door vertaalbureaus anders geïnterpreteerd en/of vertaald) en actueel gehouden.
De preventieadviseur kan hierop anticiperen door:

 • een visuele onthaalinstructie zonder te veel woorden te voorzien: via een vragenlijst (in hun eigen moedertaal) moeten de contractoren via wandpanelen of slides ontdekken wat het juiste antwoord is
 • contractueel op te leggen dat er vanaf een bepaalde werfbezetting anderstalige tolken aanwezig zijn ter vertaling van de poortinstructie en de vragen
 • via de vereiste communicatielijnen (zie hieronder) die de veiligheidsinformatie te vertalen naar hun eigen medewerkers

Borgen van veiligheidscommunicatie op werkvloer

Samenwerken betekent elkaar kunnen aanspreken, informatie uitwisselen, reageren op bepaalde situaties… Dit kan enkel wanneer alle betrokkenen op de werkvloer elkaar kunnen begrijpen.
De preventieadviseur kan hierop anticiperen door :

 • de hoofdcontractor vóór de aanvang van de werken een communicatieplan te laten opstellen, waarin overzichtelijk wordt weergegeven hoe de communicatielijnen zijn geborgd tot op het niveau van de werkvloer (zie voorbeeld:)

JN3059-KLUW-sentral-communicatieplan-werken-met-anderstaligen-NL

Download het communicatieplan

 • anderstaligen die het Nederlands, Frans, Duits of Engels (minimaal) begrijpen een helmsticker mee te geven waarmee visueel wordt weergegeven wie onmiddellijk kan worden aangesproken

Conclusie

Het inschakelen van anderstaligen op de werkvloer vraagt om zeer preventieve maatregelen, en zou eigenlijk deel moeten uitmaken van de risicoanalyse van de hoofdcontractor en/of opdrachtgever. Goede, transparante en duidelijke veiligheidscommunicatie op de werkvloer is en blijft essentieel in de strijd tegen incidenten/ongevallen.

Auteur: Marc De Locht - Auteur verbonden aan VCA-beheersinstantie België voor contractor safety management.

 

Zie ook Tips voor een veilige samenwerking met contractoren

Wat houdt de implementatie van een positieve veiligheidscultuur in? Maak kennis met senTRAL, online tool voor alle HSE informatie,en vindt alle info die u nodig hebt.

Werken met anderstalige contractors 

Ontdek antwoorden op diverse klantenvragen in senTRAL 

 • In welke taal moet ik communiceren wanneer ik aan de slag ga met een anderstalige hoofdcontractor/subcontractor?
 • Hoe krijg ik als opdrachtgever een preventief zicht op het aantal verschillende anderstalige subcontractorfirma’s die mijn hoofdcontractor uiteindelijk zal binnenbrengen op mijn site?
 • Hoe kan ik als preventieadviseur een zicht krijgen op de aanwezige veiligheidscultuur van een anderstalige contractorfirma?
 • Wat met de vereiste veiligheidsopleidingen (basis – operationeel leidinggevenden – risicovolle taken) van anderstalige subcontractormedewerkers? Zijn die gelijk aan de VCA-opleidingen in België en Nederland?
 • Welke garantie heb ik als opdrachtgever dat de veiligheidscommunicatie op de werkvloer gewaarborgd is en blijft bij inzet van vele anderstalige subcontractors?
 • Wat met het medisch toezicht op anderstalige contractormedewerkers inzake de uitvoering van veiligheidsfuncties en/of functies met verhoogde waakzaamheid?
Back To Top