Contractor die gevaar op het werk meldt
Compliance01 september, 2022

Melden van onveilige situaties door contractormedewerkers aanmoedigen

Bij het waarborgen van de veiligheid op de werkvloer spelen contractormedewerkers een sleutelrol. Met hun ervaring en kennis zijn zij bijzonder goed in staat om onveilige situaties op te merken. Om het melden van onveilige situaties en handelingen te stimuleren en te faciliteren zorgt u best voor een goed feedbackmodel binnen het kader van Contractor Safety Management (CSM).

Lees in dit artikel meer over hoe u op een effectieve manier feedback ontvangt en geeft. Zo lost u onveilige situaties snel op en vergroot u de veiligheid op de werkvloer.

 

Jaaractieplan: doelstelling veilige werkomgeving melden

Het melden van onveilige situaties en handelingen belangt de volledige organisatie aan. Om iedereen mee te krijgen is het goed om dit thema te verwerken in uw jaaractieplan (JAP).

Door uw doelstellingen te verankeren in het JAP bewaakt en evalueert u ze periodiek en communiceert u eenvoudiger naar de volledige organisatie.

 

De meerwaarde van melden voor veiligheidscultuur

Laat medewerkers binnen uw organisatie weten waaróm het belangrijk is om onveilige situaties te registreren. Licht toe hoe medewerkers dienen te reageren op een dergelijke melding van een (contractor)collega-medewerker.

Leg uit dat een melding een afwijking is binnen het huidige veiligheidssysteem dat moet worden verbeterd, dat het erom draait oorzaken en gedragingen aan te pakken eerder dan schuldigen aan te wijzen.

Tip: bedank (contractor)medewerkers die melding maken van een onveilige situatie. Door meldingen serieus te nemen en positief te benaderen verhoogt u de kans op soortgelijke meldingen.

 

Zorg voor een goed feedbackmodel

Voorzie een helder en uniform formulier waarmee medewerkers onveilige situaties en handelingen kunnen melden – schriftelijk of elektronisch. Communiceer duidelijk wie de bestemmeling is van die meldingen en binnen welke tijdspanne de melder respons mag verwachten.

Ga ook effectief aan de slag met de melding!

Laat de indiener weten hoe zijn melding heeft bijgedragen aan de veiligheid: werd er bijvoorbeeld een technische aanpassing doorgevoerd, een instructie herschreven of een bijkomende training gepland?

Deze feedback is zeer belangrijk voor de indiener en stimuleert het maken van meldingen in de toekomst. senTRAL- abonnee? 
Vraag een proefabonnement
Back To Top