gevaar melden
Compliance01 januari, 2021

Hoe het melden van onveilige situaties door contractormedewerkers verhogen en aanmoedigen

Contractormedewerkers komen op de meest uiteenlopende plekken van een 
bedrijventerrein of installatie, zijn operationeel op de werkplek actief en 
zijn vaak met vele medewerkers aanwezig. Zij zijn dus ook zeer goed 
geplaatst om onveilige situaties en handelingen op te merken en te melden. 
Dit kan een enorme hefboom zijn voor het verbeteren van veiligheid op de 
site. Maar welke hulpmiddelen dient een preventieadviseur binnen zijn 
organisatie te implementeren om deze meldingen van onveilige situaties te verhogen en aan te moedigen?
Hieronder een aantal tips die kort worden toegelicht.

Maak van het melden van onveilige situaties en handelingen een doelstelling binnen het jaaractieplan. Om de hele onderneming meteen mee te krijgen in het verhaal van het melden van onveilige situaties en handelingen, is het goed om dit binnen het Jaaractieplan (JAP) te borgen. Op die manier vermijd je dat dit voornemen een éénmalige actie wordt. Via het JAP wordt deze doelstelling periodiek bewaakt/geëvalueerd en wordt ze ook doorheen de organisatie gecommuniceerd.Leg de eigen organisatie de meerwaarde van deze meldingen uit. Belangrijk is om binnen de eigen organisatie de meerwaarde van dergelijke ontvangen meldingen uit te leggen. Licht toe hoe medewerkers dienen te reageren op een dergelijke melding van een (contractor)collega-medewerker, dat een melding een afwijking is binnen het huidige veiligheidssysteem dat dient te worden verbeterd, dat het gaat om oorzaken en gedragingen aan te pakken eerder dan te wijzen naar schuldigen. Een welgemeende “dank je wel” bij ontvangst van een melding zorgt er ook voor dat (contractor)medewerkers zich gesterkt voelen in het feit dat dergelijke meldingen door de organisatie belangrijk worden genomen en dat deze worden geapprecieerd. Deze positieve houding zet op termijn aan tot het verhogen van soortgelijke meldingen.Zorg voor een goed (feedback)model. Voorzie een helder en duidelijk uniform meldingsformulier (zie bijlage) om onveilige situaties en handelingen te melden, hetzij via hard-copy, hetzij elektronisch. Communiceer duidelijk wie de bestemmeling is van deze meldingen en wat de responstijd is op de ontvangen meldingen.

Belangrijk is en blijft dat er iets met de melding is gebeurd, dat het effectief heeft bijgedragen tot de verbetering van veiligheid onder de vorm van een technische aanpassing, het herschrijven van een instructie of het geven van een bijkomende training of opleiding. Deze feedback is zeer belangrijk voor de indiener, zodat deze weet dat de melding een positieve bijdrage heeft geleverd en zet ook aan op het verhogen van meldingen naar de toekomst toe.Vermeld meldingen van onveilige situaties en handelingen op de teamvergadering. Vermelde meldingen verdienen een plaats in een ochtendbespreking of een veiligheidsbespreking. Te vaak concentreren organisaties zich op de effectieve incidenten of ongevallen, maar vergeet men de bijna-ongevallen, onveilige handelingen of situaties door te spreken waardoor deze naar de achtergrond dreigen te verdwijnen. Dergelijke data hebben echter qua leereffecten een hoog potentieel, vandaar het belang om deze systematisch op de teammeeting te behandelen.Moedig het melden van onveilige situaties aan via erkenning en beloning. Door er voldoende aandacht aan te schenken en feedback te geven aan de indiener, doe je eigenlijk al aan beloning. Andere vormen die binnen de industrie worden toegepast zijn: opnemen van een foto van de indieners, samen met de melding, in het personeelskrantje/ shutdownkrant of verslag van de veiligheidsbespreking; organiseren van “Beste melding onveilige situatie/handeling van de maand”, met projectie van de foto’s van de betrokken indieners op een poster/meldingsbord; aanbieden van een veiligheidsontbijt aan de betrokken indieners (per maand/kwartaal) met aanwezigheid van het site-management die de waarde van het melden hierbij onderstreept; aanbieden van een klein geschenkje, gerelateerd aan veiligheid, aan de repetitieve melders. Lees ook op senTRAL: Hoe veiligheid van contractor waarborgen? Bijlage: Melding onveilige situatie of handeling.docx Gepubliceerd op 18-11-2019 Marc De Locht Auteur verbonden aan de VCA-beheersinstantie België voor contractor safety mgt

Makkelijk onveilige situaties melden?

Neem een foto, voeg locatie, categorie, risicograad en evt opmerkingen toe en stuur door naar de preventiedienst. Download gratis app RiskReporter

 

HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk
Back To Top