Veiligheidsprestaties van contractoren meten
Compliance11 mei, 2023

Veiligheidsprestaties van contractoren meten: een stappenplan

In de Welzijnswet ( art. 9-10  ) zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van opdrachtgevers en contractors voor werken met derden vastgelegd. Het is de plicht van de opdrachtgever om ervoor te zorgen dat aannemers en onderaannemers zich aan hun verplichtingen houden. Is dat niet het geval? Dan moet de opdrachtgever zelf maatregelen nemen.

Een handige tool om uw verplichtingen omtrent derde partijen meetbaar en concreet in te vullen, is een veiligheidsrondgang met vooraf bepaalde parameters. Dat maakt de naleving van de verplichtingen transparanter en meetbaarder. 

De veiligheidsrondgang met vooraf vastgelegde parameters

Hieronder vindt u elk van de stappen toegelicht:

Stap 1: Projectvoorbereiding en visie

 • Bepaal binnen het projectteam duidelijk alle voor- en nadelen van een implementatie van vooraf vastgelegde veiligheidsparameters.
 • Bepaal duidelijke en objectieve parameters, maximaal 5, minimum één (indien je slechts één verplichting specifiek wil opvolgen, bijvoorbeeld het dragen van een veiligheidsbril).
 • Bepaal de globale eindminimumscore die een contractorfirma moet halen (bv. 60-70-75-80 %).
 • Leg deze parameters vast in een meetformulier en een rapportagedocument.

Stap 2: Transparante communicatie richting contractorfirma’s

 • Communiceer tijdig de implementatie en de impact van veiligheidsrondgangen via de uitschrijving naar de contractorfirma toe, herhaal deze in het intake-gesprek.
 • Stel tijdig het rondgangformulier aan de contractorfirma ter beschikking.

 Stap 3: Planning, uitvoering en rapportage

 • Plan alle betrokken contractorfirma’s minstens 12 keer in teneinde betrouwbare data te bekomen.
 • Plan tweemaal per dag een veiligheidsrondgang in, verspreid over de aanwezige contractorfirma’s om te vermijden dat één firma tweemaal per dag aan bod komt.
 • Nodig steeds een leidinggevende/veiligheidstoezichter van de betrokken contractorfirma mee uit om een veiligheidsrondgang uit te voeren, zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan over vastgestelde feiten.
 • Hou de rapportage van de veiligheidsrondgang eenvoudig en handel deze snel af richting de contractorfirma.

Stap 4: Evaluatie

 • Bespreek de vastgestelde trends uit de veiligheidsrondgang individueel per contractorfirma maar ook algemeen.
 • Trendanalyse per week maakt het mogelijk om tijdig in te grijpen en de contractorfirma(‘s) bij te sturen.
 • De eindscore van de veiligheidsrondgang kan als objectief meetinstrument ook worden meegenomen in de eindbeoordeling van de contractorfirma.

checklist veiligheidsrondgang
 

 
Marc De Locht
Auteur verbonden aan de VCA-beheersinstantie België voor contractor safety management
Eén handige online tool voor alle antwoorden overveiligheid, welzijn en milieu op het werk. Ontdek senTRAL
Wat houdt een goed Contractor Safety Management in? Maak kennis met senTRAL, online tool voor alle HSE informatie en vindt alle info die u nodig hebt voor een goed CSM.
HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top