Wat zijn psychosociale risico’s?

Met psychosociale risico’s verwijzen we voornamelijk naar factoren die invloed hebben op het mentale welzijn van uw medewerkers. Denk aan de mate van arbeidsbelasting, omgang met stress en burn-out, en de relatie tussen collega’s. Gaat u aan de slag met die risico’s? Dan vermindert de kans op stress, burn-out en verslavingsproblematieken en dus ook op ziekteverzuim.

Zo pakt u psychosociale risico’s aan

Psychosociale risico’s hebben een impact op het persoonlijk leven van uw medewerkers maar zijn daarom geen individuele kwesties. Een gezonde werkomgeving en een doordacht preventiebeleid zijn vereist. En daar werkt iedereen aan mee: werknemers, leidinggevenden, hr-professionals en preventieadviseurs.

Een werkgever die psychosociale risico’s serieus neemt, krijgt heel wat op zijn bord. Burn-outpreventie eist bijvoorbeeld een plaats op. De preventieadviseur dient een oplossingsgerichte kijk te ontwikkelen op re-integratie van langdurig zieken en misschien is er nood aan een deconnectiebeleid.

Tip: om psychosociale risico’s succesvol te tackelen, gebruiken preventieadviseurs senTRAL. De database bundelt actuele info over psychosociale risicobeheersing op de werkvloer. U vindt er handige en onmisbare hulpmiddelen – zoals gebruiksklaar sensibiliseringsmateriaal en invulbare risicoanalyses rond veiligheid, milieu en meer HSE-onderwerpen.

Back To Top