reintegration
Compliance17 mei, 2021

Re-integratie: 10 tips voor leidinggevende en collega's

Opniew aan het werk na langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid is niet eenvoudig. Ook niet voor de leidinggevende of de collega's.

De werknemer zit vaak met tal van vragen en onzekerheden en ervaart dikwijls een drempel om de onderneming terug binnen de stappen. Hij heeft twijfels en stress en vraagt zich vooral af hoe de eerste werkdag zal verlopen. Sommigen willen graag delen wat hen overkomen is, anderen doen dat liever niet. De werknemer weet niet of hij zich aan kritiek of begrip moet verwachten en heeft zich doorgaans al een beeld gevormd van wie wat over hem zal denken.

Collega’s willen doorgaans behulpzaam zijn, maar weten niet goed hoe. Sommigen willen hun hart luchten over de moeilijkheden in het team, anderen kunnen amper hun nieuwsgierigheid bedwingen.

De werkgever moet opnieuw aanpassingen doorvoeren nadat hij tijdens de afwezigheid de dienst of het werk had gereorganiseerd.

Van 0 tot 100 gaat niet in één dag. Om op volle kracht te komen hebben de werknemer en het team wat tijd nodig.

Ideaal vormt re-integratie een toepassing van de solution focused theory, waarbij de organisatie uitgaat van wat het individu nog wél kan, in plaats van wat hij niet meer kan. Binnen deze restmogelijkheden gaat de organisatie op zoek naar een oplossing die een voordeel biedt voor zowel de organisatie als voor de werknemer. De focus ligt niet op oorzaken en verleden, wat onwijzigbaar vast ligt, maar op de toekomst en doelstellingen.

Vanuit deze overtuiging kan een voorzichtige en graduele tewerkstelling gezocht worden. De herstart, heropname in het team en efficiëntiemaximalisatie is geen race. Accelaratie van 0 tot 100 is dan wel een mogelijke prestatiemeter bij wagens, maar werkt niet bij mensen. Integendeel, om op volle kracht te komen hebben de werknemer en het team wat tijd nodig. Alleen dan krijgt de motor de kans om weer zijn volle potentieel te etaleren.

Dit is een win-winsituatie voor alle partijen. De werknemer:

  • beperkt zijn inkomensverlies tot een minimum,
  • bovendien verkleint hij het risico op vervreemding en zo mogelijk nog grotere gezondheidsschade,
  • de werkgever kan terug een beroep doen op de kennis en kunde van de werknemer, zodat vervangings- en andere kosten verkleinen,
  • de werkgever krijgt daarnaast de kans om zijn menselijk gezicht te laten zien en zo vertrouwen te scheppen bij andere werknemers. Niemand is immers zeker dat hem of haar niet hetzelfde overkomst als de getroffen werknemer. 


Het geloof in de werkbaarheid van de terugkeer is de basis. Open en transparante communicatie zijn essentieel, zodat geen van de partijen vreest het ‘het addertje’ te moeten zoeken. 
Hoewel er een strikt geregelde juridische procedure is voor de re-integratie (Titel 4, hoofdstuk VI Codex), hoeft deze niet dwingend gebruikt te worden. Ook zonder procedure, kunnen partijen zelf de modaliteiten van de terugkeer bepalen. Dit is evenwel een proces dat inspanningen van beide kanten vergt.

Auteur: Annick Alders

In onderstaand overzicht vinden leidinggevenden, collega’s en werkgever als vast tien concrete tips die de kans op succes verhogen. U kunt hem ook downloaden.

infographic-reintegratie

Download hier de infografiek
BRON: senTRAL, de online HSE informatietool, bundelt alle info over psychosociale risicobeheersing op de werkvloer. U vindt er handige en onmisbare hulpmiddelen – zoals gebruiksklaar sensibiliseringsmateriaal en invulbare risicoanalyses.
HSE

HSE Newsletter

Het recentste nieuws gratis in uw mailbox.
HSE

senTRAL

Alles over milieu, veiligheid en welzijn op het werk

Whitepaper

Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef.
Voorkom burn-out!

Back To Top