Manager in meeting met collega
Compliance17 mei, 2021

Re-integratie: 10 tips voor leidinggevende en collega's

Bij re-integratie na langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid ervaart de werknemer dikwijls een drempel om de onderneming terug binnen te stappen. Hoe zal de eerste dag verlopen? Wat zullen mijn collega’s denken? De werknemer weet niet of hij zich aan kritiek of begrip moet verwachten en heeft zich doorgaans al een beeld gevormd van wie wat over hem zal denken. Sommigen willen graag delen wat hen overkomen is, anderen doen dat liever niet.

Ook collega’s weten niet altijd hoe ze zich best opstellen bij re-integratie na ziekte. Ze willen doorgaans behulpzaam zijn maar weten niet altijd hoe. Hetzelfde geldt voor de leidinggevende, die zijn werkorganisatie opnieuw moet aanpassen.

Hoe kunnen we als collega’s en leidinggevenden best communiceren wanneer iemand terugkeert na langdurige ziekte? Tien tips.

Re-integratie volgens de solution focused theory

Ideaal vormt re-integratie na ziekte de solution focused theory, waarbij de organisatie uitgaat van wat het individu nog wél kan, in plaats van wat hij niet meer kan. Binnen die restmogelijkheden zoekt de organisatie een oplossing die voordelig is voor zowel de organisatie als voor de werknemer. De focus ligt niet op oorzaken en het verleden maar op de toekomst en doelstellingen.

Zoek naar een voorzichtige en graduele tewerkstelling. De herstart, heropname in het team en efficiëntiemaximalisatie is geen race. Accelaratie van 0 tot 100 is dan wel een mogelijke prestatiemeter bij wagens, maar werkt niet bij mensen. Integendeel, om op volle kracht te komen hebben de werknemer en het team wat tijd nodig. Alleen dan krijgt de motor de kans om weer zijn volle potentieel te etaleren.

Werken volgens de solution focused theory is een win-winsituatie voor alle partijen. De werknemer:

  • beperkt zijn inkomensverlies tot een minimum;
  • verkleint het risico op vervreemding en meer gezondheidsschade.

De werkgever:

  • doet terug beroep op de kennis en kunde van een ervaren werknemer;
  • verkleint vervangings- en andere kosten;
  • krijgt de kans om een menselijk gezicht te laten zien en vertrouwen te scheppen bij zijn werknemers.

Communicatie na re-integratie van een werknemer: 10 tips

Open en transparante communicatie zijn essentieel bij re-integratie na ziekte.

Hoewel er een strikt geregelde juridische procedure is voor de re-integratie (Titel 4, hoofdstuk VI Codex), hoeft die niet dwingend gebruikt te worden. Ook zonder procedure, kunnen partijen zelf de modaliteiten van de terugkeer bepalen.

Hoe communiceert u als leidinggevende of collega met werknemers die terugkeren na ziekte? Hierbij tien concrete tips die uw kans op succes verhogen!

infographic-reintegratie

Download hier de infografiek

Auteur: Annick Alders

BRON: senTRAL, de online HSE informatietool, bundelt alle info over psychosociale risicobeheersing op de werkvloer. U vindt er handige en onmisbare hulpmiddelen – zoals gebruiksklaar sensibiliseringsmateriaal en invulbare risicoanalyses.

 
HSE

HSE Newsletter

Ontvang voortaan maandelijks waardevolle inzichten in uw mailbox.
Back To Top