reintegration
Compliance17 mei, 2021

Re-integratie: oplossingsgerichte aanpak

Terug aan de slag gaan na een langdurige ziekte is voor niemand eenvoudig. 

De werknemer zit vaak met tal van vragen en onzekerheden en ervaart dikwijls een drempel om de onderneming terug binnen de stappen. Hij heeft twijfels en stress en vraagt zich vooral af hoe de eerste werkdag zal verlopen. Sommigen willen graag delen wat hen overkomen is, anderen doen dat liever niet. De werknemer weet niet of hij zich aan kritiek of begrip moet verwachten en heeft zich doorgaans al een beeld gevormd van wie wat over hem zal denken.

Collega’s willen doorgaans behulpzaam zijn, maar weten niet goed hoe. Sommigen willen hun hart luchten over de moeilijkheden in het team, anderen kunnen amper hun nieuwsgierigheid bedwingen.

De werkgever moet opnieuw aanpassingen doorvoeren nadat hij tijdens de afwezigheid de dienst of het werk had gereorganiseerd.

Van 0 tot 100 gaat niet in één dag. Om op volle kracht te komen hebben de werknemer en het team wat tijd nodig.
Ideaal vormt re-integratie een toepassing van de solution focused theory, waarbij de organisatie uitgaat van wat het individu nog wél kan, in plaats van wat hij niet meer kan. Binnen deze restmogelijkheden gaat de organisatie op zoek naar een oplossing die een voordeel biedt voor zowel zichzelf als voor het individu. De focus ligt niet op oorzaken en verleden, wat onwijzigbaar vast ligt, maar op de toekomst en doelstellingen.

Vanuit deze overtuiging kan een voorzichtige en graduele tewerkstelling gezocht worden. De herstart, heropname in het team en efficiëntiemaximalisatie is geen race. Accelaratie van 0 tot 100 is dan wel een mogelijke prestatiemeter bij wagens, maar werkt niet bij mensen. Integendeel, om op volle kracht te komen hebben de werknemer en het team wat tijd nodig. Alleen dan krijgt de motor de kans om weer zijn volle potentieel te etaleren.

Dit is een win-winsituatie voor alle partijen. De werknemer beperkt zijn inkomensverlies tot een minimum. Bovendien verkleint hij het risico op vervreemding en zo mogelijk nog grotere gezondheidsschade. De werkgever kan terug een beroep doen op de kennis en kunde van de werknemer, zodat vervangings- en andere kosten verkleinen. De werkgever krijgt daarnaast de kans om zijn menselijk gezicht te laten zien en zo vertrouwen te scheppen bij andere werknemers. Niemand is immers zeker dat hem of haar niet hetzelfde overkomst als de getroffen werknemer. 

Het geloof in de werkbaarheid van de terugkeer is de basis. Open en transparante communicatie zijn essentieel, zodat geen van de partijen vreest het ‘het addertje’ te moeten zoeken. 
Hoewel er een strikt geregelde juridische procedure is voor de re-integratie (Titel 4, hoofdstuk VI Codex), hoeft deze niet dwingend gebruikt te worden. Ook zonder procedure, kunnen partijen zelf de modaliteiten van de terugkeer bepalen. Dit is evenwel een proces dat inspanningen van beide kanten vergt.

Auteur: Annick Alders

In onderstaande visual vinden leidinggevenden, collega’s en werkgever als vast tien concrete tips die de kans op succes verhogen. U kunt hem ook downloaden.

reintegration

Download hier de infografiek
Back To Top