sentral-PSR-deconnectie-5-stappen
Compliance21 januari, 2022

Deconnectie: een plan in vijf stappen

Een degelijk deconnectiebeleid uitwerken vergt aandacht en wederzijds vertrouwen tussen de sociale partners. 

Een goed deconnectiebeleid uitwerken vertoont enige gelijkenis met het toevriezen van een meer.  Het vraagt meer dan één nacht ijs. Het proces vergt verder aandacht en wederzijds vertrouwen tussen de sociale partners.

De belangrijkste stappen leest u hieronder:

1. Bevragen: bepaal de juiste doelgroep en sleutelfiguren. Wat wil je weten? Waar staat de organisatie op dit ogenblik en wat ze heeft ze nodig om optimaal te functioneren? Welke evoluties zijn er geweest, zeker in Covid-tijd? Besteed voldoende aandacht aan zowel positieve als negatieve aspecten van deconnectie op alle vlakken (bijvoorbeeld tijdens en na de werkuren, tijdens vakantieperiodes, deeltijdse arbeid en telewerk). Waar wil je meer van? Wat zijn de noden en verwachtingen zowel voor de organisatie, de werknemer als de werkgever?

2. Spelregels rond arbeidstijd maken: denk naast formele arbeidsrechtelijke afspraken rond arbeidstijd, wachttijd, rusttijd en vakantie na over specifieke problemen en actiepunten. Doe dit zowel op organisatie-, team- en individueel niveau. Wie mag wanneer voor wat gestoord worden? Wanneer zijn privéafspraken en -communicatie mogelijk? Maak degelijke afspraken die het omzeilen of breed interpreteren van uitzonderingen vermijden, zoals informele WhatsAppgroepen, gebruik van Microsoft Teams, Zoom of privé-email voor werk.
Zoek naar een grootste gemene deler voor alle partijen.   Enkele van de mogelijke problemen en actiepunten kunnen zijn:

sentral-PSR-deconnectie-5-stappen-spelregels-arbeidstijd-NL

3. Implementeren: bepaal je prioriteiten en maak een actieplan. Voer de eenvoudigste zaken eerst in. Succesvolle ingrepen scheppen vertrouwen en goodwill.

4. Sensibiliseren: een beleid kan maar werken als er voldoende kennis bestaat over de voor- en nadelen ervan. In deze fase is het essentieel dat de leidinggevenden het goede voorbeeld geven en werknemers voldoende opgeleid worden.

5. Coachen en bijsturen: de opgedane kennis moet ook toegepast worden op de werkvloer. Zowel werknemers als leidinggevenden kunnen vragende partij zijn naar concrete handvaten en tools bij hun professionele deconnectiestrategie. 

Belangrijk bij dit alles blijft de permanente opvolging en bijsturing. In deze snel evoluerende tijden, waarin de responssnelheid alsmaar hoger wordt, blijft constante bevraging de beste vinger aan de pols. Bovendien vormt dit meteen ook de toepassing van de verplichting van de hiërarchische lijn om psychosociale risico’s verbonden aan het werk op te sporen en te waken over de tijdige behandeling ervan.

Auteur: Annick Alders, Cautius

sentral-PSR-deconnectie-5-stappen-cirkel-NL
Ontdek onze whitepaper 'Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef'.
Back To Top