Een zakenman die naar buiten kijkt
Compliance21 januari, 2022

Deconnectie: een plan in vijf stappen

Een goed deconnectiebeleid verdient een plaats in uw organisatie. Doordat we continu geconnecteerd zijn, vervaagt de grens tussen werk en privé. En dat verhoogt dan weer de kans op stress en burn-out. 
Balans brengen in de mate van connectie, vraagt tijd en vertrouwen. Begin vandaag:

1. Breng de huidige situatie in kaart

Bepaal wie uw doelgroep en sleutelfiguren zijn in het deconnectieverhaal en hou een bevraging. Hoe geconnecteerd zijn werknemers en werkgever tijdens en na de werkuren? Tijdens vakantieperiodes? Bij deeltijdse arbeid? Thuiswerk? En hoe beïnvloedt (de)connectie hen? Lijst zowel de positieve als de negatieve aspecten op. Definieer zo waar uw organisatie op dit moment staat, ná de evoluties die de covidcrisis met zich meebracht, en hoe het deconnectiebeleid in uw bedrijf er in een ideale wereld zou uitzien. Wat zijn de noden en verwachtingen van de organisatie, werkgever en werknemer? Waar wil uw organisatie meer of minder van?

Ook interessant: doe de risicoanalyse telewerk in senTRAL 

2. Spreek spelregels af

Maak afspraken rond arbeidstijd, wachttijd, rusttijd en vakantie. Denk na over specifieke problemen of actiepunten. Wie mag wanneer voor wat gestoord worden? Wanneer zijn privéafspraken en -communicatie mogelijk? Streef naar glasheldere afspraken die niet voor interpretatie vatbaar zijn. Zo vermijdt u omzeilingen en uitzonderingen. Neem ook informele kanalen mee in rekening (zoals WhatsApp-groepen, Microsoft teams, Zoom of privé-e-mail).

Leer over de psychosociale impact van permanente connectie (senTRAL-klanten).

Tip: een harde afschakeling van elke digitale connectie is vaak niet de oplossing. Zoek naar een grootste gemene deler voor alle partijen. Deze infographic toont hoe u op bepaalde problemen kunt inspelen:

 
Schema met de 6 regels rond arbeidstijd

3. Blaas uw plan leven in

Implementeer: bepaal uw prioriteiten en maak een actieplan. Voer de eenvoudigste zaken eerst in. Succesvolle ingrepen scheppen vertrouwen en goodwill!

4. Sensibiliseer

Een beleid werkt pas als werknemers voldoende inzicht hebben in de voor- en nadelen ervan. In deze fase is het essentieel dat de leidinggevenden het goede voorbeeld geven en werknemers voldoende opgeleid worden.

5. Bevraag en stuur bij

Zorg dat afspraken ook worden toegepast op de werkvloer. Zowel werknemers als leidinggevenden kunnen vragende partij zijn voor concrete handvaten en tools bij hun professionele deconnectiestrategie. 
In deze snel evoluerende tijden, waarin de responssnelheid alsmaar hoger wordt, blijft constante bevraging en bijsturing de beste vinger aan de pols. Bovendien past u zo de verplichting van de hiërarchische lijn toe om psychosociale risico’s verbonden aan het werk op sporen en te waken over de tijdige behandeling ervan.

Auteur: Annick Alders, Cautius

Schema over hoe je moet deconnecteren in 5 stappen
Ontdek onze whitepaper 'Gezonde medewerkers zijn uw grootste troef'.
Back To Top