iso 45001
Compliance04 september, 2020

VCA- en ISO 45001-certificaat brengt bijkomende eisen mee tijdens audit

Organisaties die VCA- of ISO 45001-gecertificeerd zijn of zullen worden, worden geconfronteerd met bijkomende eisen die de auditor tijdens de audit zal vragen aan de organisatie.  Van deze bijkomende eisen zal de auditor natuurlijk de geauditeerde organisatie vooraf moeten inlichten. Deze bijkomende eisen worden opgelegd door internationale afspraken van het International Accrediation Forum IAF in hun document IAF MD22 ‘Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)', waaraan elke certificatie-instelling zich moet houden. De accreditatie-instelling Belac verifieert de toepassing van MD 22 als ‘mandatory’ of ‘verplicht’.

Bron: Jan Dillen, senTRAL

Welke eisen?

De bijkomende eisen waaraan VCA- en/of ISO 45001-gecertificeerde organisaties moeten voldoen hebben vooral betrekking op:

  • het melden van ongevallen aan de certificatie-instelling. Het gaat om die ongevallen die gemeld moeten worden aan de overheid, ongevallen dus die een omstandig verslag vragen. Deze ongevallen zullen bij de volgende audit door de auditor worden beoordeeld in relatie tot mogelijk falen van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem.  Hier is al onmiddellijk een verschil tussen de toepassing van VCA en ISO 45001 in de verschillende landen omdat de melding aan de overheid van ongevallen verschillen van land tot land. VCA en/of ISO 45001 zijn dus niet hetzelfde in verschillende landen (zie voor bijkomende uitleg kader);
  • het interviewen van medewerkers van onderaannemers tijdens de audit;
  • de aanwezigheid van de preventieadviseur, de persoon verantwoordelijk voor de medische onderzoeken, de werknemersvertegenwoordigers (syndicale delegatie en/of comité preventie en bescherming) bij de audit en bij de slotvergadering.

Onduidelijkheden

Er zijn nog vele onduidelijkheden. Zo voorziet de MD 22 interviews met medewerkers van de onderaannemers en tijdelijke medewerkers (zoals interims). De eis van MD 22 is onduidelijk: het zijn niet de onderaannemer die men auditeert, maar de opdrachtgever van deze onderaannemer nl. de hoofdaannemer. Hoe ver moet de auditor hierin gaan? Zich beperken tot de wettelijke eisen? Zich beperken tot de eisen van de VCA-checklist naar taalgebruik en kennis van de inhoud van het projectveiligheidsplan?
 
Vele onduidelijkheden dus, waardoor noch organisaties, noch certificatie-instellingen een éénduidig antwoord op kunnen geven. De accreditatie van een standaard/checklist met vele interpretatiemogelijkheden en vele verschillen tussen verschillende landen is dus problematisch. De eisen naar certificatie in de verschillende landen, zeg tussen Rusland en Amerika, zijn dus verschillend.

Toepassing van VCA in België en in Nederland is dan toch niet hetzelfde?

Er is nu reeds een belangrijk verschil tussen de toepassing van VCA en ISO 45001 in België en Nederland bij het melden van ongevallen aan de certificatie-instellingen (vereist sinds 1 januari 2019). De bedoeling van de nieuwe VCA-checklist 2017/6.0 was onder meer om een gelijkaardige toepassing van de VCA-eisen tussen Nederland en België te bekomen. De nieuwe VCA-checklist is nog maar net van toepassing, en er zijn al belangrijke verschillen. Zo moeten VCA-gecertificeerde organisaties in Nederland ongevallen melden aan de certificatie-instelling die aanleiding geven tot een dodelijk ongeval, een ziekenhuisopname of blijvend letsel. In België daarentegen moet een VCA-gecertificeerde organisatie elk ongeval met een omstandig verslag, dus veel meer ongevallen dan in Nederland, melden aan de certificatie-instelling. Dergelijke verschillen in de toepassing van internationale eisen zoals IAF MD 22 zijn niet te verantwoorden. Iedereen is dus duidelijk niet gelijk voor de VCA-eisen! En dit is ook zo voor ISO 45001 gecertificeerde organisaties.
HSE

HSE Newsletter

Het recentste nieuws gratis in uw mailbox.
Back To Top