bouwstenen iso 45001-certificaat
Compliance04 september, 2022

VCA- en ISO 45001-certificaat brengen bijkomende eisen mee tijdens audit

Organisaties die VCA- of ISO 45001-gecertificeerd zijn of zullen worden, worden geconfronteerd met bijkomende eisen tijdens de audit.

De bijkomende eisen worden opgelegd door internationale afspraken van het International Accrediation Forum IAF in hun document IAF MD22 ‘Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH&SMS)', waaraan elke certificatie-instelling zich moet houden. De accreditatie-instelling Belac verifieert de toepassing van MD 22 als ‘mandatory’ of ‘verplicht’.

Welke eisen?

De bijkomende eisen waaraan VCA- en/of ISO 45001-gecertificeerde organisaties moeten voldoen hebben vooral betrekking op:

  • het melden van ongevallen aan de certificatie-instelling. Het gaat om die ongevallen die gemeld moeten worden aan de overheid, ongevallen dus die een omstandig verslag vragen. Die ongevallen zullen bij de volgende audit door de auditor worden beoordeeld in relatie tot mogelijk falen van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem. Hier is al onmiddellijk een verschil tussen de toepassing van VCA en ISO 45001 in de verschillende landen omdat de melding aan de overheid van ongevallen verschillen van land tot land. VCA en/of ISO 45001 zijn dus niet hetzelfde in verschillende landen;
  • het interviewen van medewerkers van onderaannemers tijdens de audit;
  • de aanwezigheid van de preventieadviseur, de persoon verantwoordelijk voor de medische onderzoeken, de werknemersvertegenwoordigers bij de audit en bij de slotvergadering (syndicale delegatie en/of comité preventie en bescherming).

Onduidelijkheden

Er zijn nog vele onduidelijkheden. Zo voorziet de IAF Mandatory Document 22 (MD 22) interviews met medewerkers van de onderaannemers en tijdelijke medewerkers (zoals interims). De eis van MD 22 is onduidelijk: het is niet de onderaannemer die men auditeert, maar de opdrachtgever van de onderaannemer nl. de hoofdaannemer. Hoe ver moet de auditor gaan in zijn ondervraging? Beperkt hij zich tot de wettelijke eisen? Of tot de eisen van de VCA-checklist naar taalgebruik en kennis van de inhoud van het projectveiligheidsplan?
 
Veel vragen dus, waarop noch organisaties, noch certificatie-instellingen een éénduidig antwoord kunnen geven. De accreditatie van een standaard/checklist met vele interpretatiemogelijkheden en vele verschillen tussen verschillende landen is dus problematisch.    

Voorbereiden op de audit

U goed voorbereiden op de audit? Daarvoor moet u onder meer interne audits uitvoeren

Bron: Jan Dillen voor senTRAL

Hoe implementeert u de ISO 45001 norm in uw bedrijf? Ontdek het in deze whitepaper →
Back To Top