Aftrek autokosten, fiscale pk, aftrekbaarheid autokosten, fiscale pk berekenen, fiscale aftrekbaarheid auto
Tax & Accounting05 januari, 2021

Fiscale aftrekbaarheid autokosten

Fiscale aftrekbaarheid autokosten hoe zit dat nu?

Vanaf 2020 wordt de tabel met aftrekpercentages voor autokosten vervangen door een berekeningsformule met een specifieke regeling voor plug-in hybrides.

Berekening aftrekpercentage

De aftrek van autokosten in de vennootschapsbelasting is afhankelijk van de CO2-uitstoot en het type brandstof van het voertuig. Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) wordt het aftrekpercentage berekend volgens deze formule

120 % - (0,5 % x CO2-uitstoot x coëfficiënt brandstoftype)

De brandstofcoëfficiënt is gelijk aan:

  • 1 voor dieselmotoren
  • 0,90 voor aardgasmotoren (CNG) en een belastbaar vermogen < 12 fiscale pk
  • 0,95 voor andere voertuigen (benzine, lpg, biobrandstof, elektrisch)

Het aftrekpercentage bedraagt minimum 50% (40% als de CO2-uitstoot hoger is dan 200) en maximum 100%. Voor elektrische wagens daalt dus het huidige aftrekpercentage van 120% op 1 januari 2020 naar 100%. Brandstofkosten volgen voortaan hetzelfde regime als de autokosten en zijn niet langer standaard 75% aftrekbaar.

Het aftrekpercentage voor autokosten in de personenbelasting is hetzelfde als in de vennootschapsbelasting. Maar, alle personenwagens aangeschaft vóór 1 januari 2018 behouden het minimum aftrekpercentage van 75%.

Bijzondere regeling voor plug-in hybrides

Hybridewagens hebben naast de verbrandingsmotor ook een elektrische motor. In het nieuwe systeem wordt er een onderscheid gemaakt tussen ‘echte’ hybrides en ‘valse’ hybrides.

Hybridewagens die in de praktijk op de verbrandingsmotor rijden omwille van een beperkte elektrische batterij worden fiscaal beschouwd als ‘valse’ hybrides. Zij worden minder fiscaal aantrekkelijk. Voor de berekening van het voordeel van alle aard en van het aftrekpercentage wordt dan geen rekening gehouden met de officiële CO2-uitstoot van dat voertuig maar met:

  • de CO2-uitstoot vermenigvuldigd met 2,5 of;
  • de CO2-uitstoot van een overeenstemmend niet hybridevoertuig

Een door de administratie goedgekeurde lijst van overeenstemmende voertuigen is in de maak. Let op de aankoopdatum! De nieuwe regels gelden niet voor ‘valse’ hybride wagens aangeschaft vóór 1 januari 2018.

CO2-meetmethodes 

Vroeger werd de CO2-waarde van een nieuw model gemeten onder de NEDC-methode (New European Driving Cycle). Sinds september 2018 gebruikt men voor deze meting de nieuwe Europese WLTP-norm (Worldwide Light vehicle Testing Procedure). Deze strengere testmethode leidt tot hogere CO2-uitstootgehaltes. De NEDC-uitstoten mogen nog gebruikt worden tot 31 december 2020.