Fiscale aftrekbaarheid laadpalen
Fiscaliteit & Accounting09 december, 2021

Fiscale stimuli voor investeringen in elektrische laadpalen

Elektrische bedrijfswagens worden straks de norm. Logischerwijze moet de wetgever bij het aanmoedigen van het gebruik van elektrische auto’s ook inzetten op de voorzieningen die hiermee gepaard gaan, zoals efficiënte en voldoende elektrische laadpalen. Daarom kunnen bedrijven voortaan de investering in een laadpaal voor minstens 100 procent fiscaal aftrekken én bovendien versneld afschrijven. Particulieren die thuis een oplaadpaal installeren, kunnen aanvankelijk rekenen op een forse belastingaftrek, tot 45 procent. 

Belastingvermindering op laadpalen voor particulieren 

Wanneer een particulier overgaat tot de aankoop en installatie van een laadpaal thuis, en dit tussen 1 september 2021 en 31 augustus 2024, zal hij recht hebben op een belastingvermindering op de investering.

De belastingvermindering zal wel stelselmatig dalen in de tijd, om ervoor te zorgen dat particulieren zo spoedig mogelijk overgaan tot deze investering:

  • investering tussen 1/9/2021 en 31/12/2022: 45 %
  • investering tussen 1/1/2023 en 31/12/2023: 30 %
  • investering tussen 1/1/2024 en 31/8/2024: 15 %

Het bedrag waarvoor een belastingvermindering kan worden verleend en waarop ze wordt berekend, is beperkt tot € 1.500 per laadpunt en per belastingplichtige. Een belangrijk aandachtspunt is eveneens dat de belastingvermindering slechts één keer kan aangegeven worden in de personenbelasting. Wanneer de investering gespreid over twee jaren loopt, zal dus slechts m.b.t. één belastbaar tijdperk een belastingvermindering kunnen gevraagd worden.

Voorwaarden 

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan de investering opdat dit voor een vermindering in aanmerking zou komen: het laadstation moet intelligent zijn (namelijk de laadtijd en -vermogen moeten kunnen worden gestuurd) en mag alleen gebruikmaken van groene stroom.

Het criteria ‘thuis’-laadstation werd eveneens verduidelijkt. Het moet gaan om een laadstation in of bij de woning. Dit laatste omvat o.a. laadpalen tegen een buitengevel, op buitenparkeerplaatsen of in een garage (al dan niet bij de woning en waarover de belastingplichtige eigendomsrechten of gebruiksrechten heeft).

Verhoogde kostenaftrek op publieke laadpalen voor ondernemingen 

Ondernemingen worden er vooral toe aangezet om laadpalen voor elektrische wagens te installeren die voor het publiek toegankelijk zijn. Het moet m.a.w. gaan om laadstations op publieke parkeerterreinen van bijvoorbeeld winkelcentra, supermarkten, kantoren, etc. Het laadstation moet vrij toegankelijk zijn voor het publiek, ofwel tijdens de normale openingstijden, ofwel buiten deze uren.

Ook voor de ondernemingen neemt de kostenaftrek in de vennootschapsbelasting af naarmate de investering op een later moment plaatsvindt:

  • investering tussen 1/9/2021 en 31/12/2022: 200 %
  • investering tussen 1/1/2023 en 31/ 8/2024: 150 %

Er werd nog een extra voorwaarde opgenomen, namelijk het feit dat de verhoogde aftrek slechts verleend wordt vanaf het aanslagjaar verbonden met het belastbaar tijdperk in de loop waarvan de laadpalen effectief publiek toegankelijk zijn. Dit is slechts het geval wanneer de oplaadpalen in gebruik zijn en aangemeld zijn bij de FOD Financiën.

Auteurs: Eva Vergote en Els Van Eenhooge

Back To Top