compliance
Compliance04 september, 2020

ISO 45001: afstemmen van uw RIE/RA

Het overzicht van veiligheids- en gezondheidsgevaren en de evaluatie van risico’s en kansen is de basis van het veiligheids- en gezondheidsmanagementsysteem volgens ISO 45001. De inventarisatie van risico’s en gevaren die voor ISO 45001 nodig is, sluit aan bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), die de meeste organisaties op basis van de bestaande veiligheids- en gezondheidswetgeving moeten opstellen.

In de praktijk blijkt dat veel RIE’s niet volstaan zijn om te voldoen aan de eisen uit ISO 45001. Ze zijn vaak niet compleet, diepgaand genoeg of niet business gerelateerd. Ook is niet altijd duidelijk op basis van welke criteria de risico’s zijn bepaald en met welke periodiciteit ze worden herzien. Ook moet worden vastgelegd hoe werknemers participeren bij de inventarisatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s. Hoe u uw risico-inventarisatie en -evaluatie verstandig aanpakt en welke methodes het meest geschikt zijn, ontdekt u hier.

Bron: Jan Dillen, senTRAL

De aanpak van een risicoanalyse

Een risicoanalyse moet worden uitgevoerd op niveau van de organisatie, van de werkpost en van het individu. In eenvoudige situaties kan een standaard risico-identificatie voldoende zijn om ook de benadering voor de risicobeoordeling te coveren. Maar in meer complexe situaties zal een gedetailleerde analyse nodig zijn of moeten experts ingeschakeld worden. Een systematische analyse kan men in 4 fasen laten verlopen:

Methode

Er zijn verschillende methodes om een risicoanalyse uit te voeren. De Kinney-methode, de SWOT en de kosten/baten analyse zijn waarschijnlijk de populairste methodes, maar daarom niet altijd de handigste in gebruik.

Met het oog op de knelpunten van ISO45001 leggen wij liever de focus op twee andere methodes, die meer geschikt zijn, nl. Deparis en de Foutenboomanalyse.
Over Wolters Kluwer

Wolters Kluwer is een wereldwijde leider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheids-, belasting- en boekhoudsector, governance, risk & compliance en wet- en regelgeving. Wij helpen onze klanten om elke dag kritische beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met gespecialiseerde technologie en diensten.