Collega's in vergadering
Compliance03 februari, 2022

Stem uw RIE af aan de ISO 45001-norm

Risico’s, gevaren en kansen in kaart brengen en evalueren vormt de basis van de veiligheids- en gezondheidswetgeving. Die verplicht veel organisaties om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) uit te voeren. Om aan de ISO 45001-norm te voldoen  is een degelijke RIE onmisbaar.

Wat houdt een RIE in?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE), of risicoanalyse (RA) brengt de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in uw organisatie in kaart. Ze moet worden uitgevoerd op niveau van de organisatie, van de werkpost en van het individu. Bij eenvoudige situaties volstaat een standaard risico-identificatie om ook de risicobeoordeling te coveren. Maar bij meer complexe situaties is een gedetailleerde analyse nodig of moet u experts inschakelen.


Waaraan moet een RIE voldoen?

In de praktijk blijkt dat veel RIE’s niet voldoen aan de eisen uit ISO 45001 . Zorg ervoor dat uw RIE compleet, voldoende diepgaand, en businessgerelateerd is. Maak helder op basis van welke criteria de risico’s zijn bepaald en met welke periodiciteit ze worden herzien. Leg ook vast hoe u werknemers betrekt bij de inventarisatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s.
Lees: In 5 stappen naar een ISO 45001-managementsysteem


Plan van aanpak - hoe maak ik een RIE?

Hoe pakt u uw risico-inventarisatie en -evaluatie verstandig aan? Een systematische analyse verloopt in vier fasen: opsporing, observatie, analyse en expertise:

Methodes voor risicoanalyse

Er zijn verschillende methodes om een risicoanalyse uit te voeren. De Kinney-methode, de SWOT-analyse en de kosten/baten-analyse zijn de populairste — maar niet altijd handig in gebruik.

Met het oog op de knelpunten van ISO 45001 , raden wij twee zeer geschikte methodes aan: de Deparis-methode  en de foutenboomanalyse. In senTRAL vindt u meer info over deze methodes en invulbare templates om zelf mee aan de slag te gaan.

Bron: Jan Dillen voor senTRAL

Probeer senTRAL
Back To Top