Aannemer en werknemers praten veilig op de werkvloer
Compliance02 september, 2022

Veiligheidsafspraken met contractoren

Auteur: Marc De Locht

Een veilige werkomgeving is de basis voor een succesvolle samenwerking met contractoren. Als opdrachtgever zorgt u daarom best voor een goede risico-inventarisatie en -evaluatie en neemt u de nodige preventiemaatregelen.

Informeer contractoren over de aanwezige gevaren en risico's en zorg voor een duidelijke veiligheids- en onthaalprocedure. We raden aan periodieke veiligheidsaudits uit te voeren en de veiligheidscultuur van de contractoren regelmatig te evalueren. 

 

Investeren in een vlotte samenwerking voor werkveiligheid

Door te investeren in een veilige werkomgeving creëert u als opdrachtgever een klimaat van vertrouwen en respect — de basis voor een succesvolle samenwerking met contractoren. Marc De Locht geeft in deze video enkele handige tips voor degelijk Contractor Safety Management:
Marc De Locht deelt tips over een veilige samenwerking met aannemers
Bekijk de video

Beter Contractor Safety Management voor een veilige samenwerking

Als u werkt met contractors is het niet voldoende om te focussen op het aankoopproces. Contractor Safety Management bestaat uit selectie, aankoop, opvolging, evaluatie en bijsturing.

Om een goede samenwerking met contractors te waarborgen is een goede voorbereiding essentieel. Dat omvat het tijdig bespreken en identificeren van alle risico's en het vinden van oplossingen. Zorg ook voor een goed onthaal, zowel op bedrijfs- als medewerkersniveau, waarbij anderstalige contractoren een veiligheidsintroductie krijgen in hun eigen taal.

Zorg tot slot voor follow-up van de veiligheidsprestaties van de contractor.

De cirkel van Deming

De cirkel van Deming geeft u een duidelijk beeld van het hele proces.

De cirkel van Deming, ook wel de PDCA-cyclus genoemd, is een kwaliteitscyclus die bestaat uit vier stappen:

  • plan
  • do
  • check
  • act

Het stappenplan van de cirkel van Deming

W. Edwards Deming ontwikkelde dit stappenplan met als doel om processen continu systematisch te verbeteren.

De eerste stap is het plannen van de activiteit of het proces. Daarna wordt het plan uitgevoerd. In de derde stap wordt het resultaat van de uitvoering geëvalueerd om te kijken of het gewenste resultaat is bereikt. In de laatste stap worden eventuele aanpassingen gemaakt om het proces of de activiteit te verbeteren en start het proces opnieuw.

Zo ontstaat er een continu proces van verbetering. De cirkel van Deming helpt bij het identificeren van problemen en het vinden van oplossingen om processen te verbeteren en veiligheidsrisico's te verminderen.

Eén handige online tool voor alle antwoorden overveiligheid, welzijn en milieu op het werk. Ontdek senTRAL


Whitepaper over CSM

In de gratis whitepaper 'Hoe waarborgt u de veiligheid voor werken met derden' vindt u tal van praktische voorbeelden.
Back To Top