algemene vergadering: digitaal of schriftelijk
Tax & Accounting23 maart, 2021

Kan de algemene vergadering van aandeelhouders van een BV, CV en NV altijd digitaal of schriftelijk vergaderen?

Kan de algemene vergadering van aandeelhouders van een BV, CV en NV altijd digitaal of schriftelijk vergaderen? Voor elk soort beslissing? Kan de algemene vergadering altijd schriftelijk tot stemming overgaan? En is dit een tijdelijke regel, zolang de coronacrisis aanhoudt, of blijvend? Een overzicht voor de 3 voornaamste vennootschapsvormen.

BV

Digitaal

Houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen deelnemen aan een digitale AV mogelijk, indien het bestuur dit zo voorziet. (art. 5:89, § 1 WVV ). Iedere aandeelhouder kan voorafgaandelijk digitaal stemmen, volgens de statutair bepaalde modaliteiten (art. 5:89, § 4 WVV ).

Coronamaatregel tot 30 juni 2021: digitale vergadering en stemming mogelijk tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

Schriftelijk

Een schriftelijke AV is ook mogelijk voor de BV indien er eenparigheid van stemmen is voor alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen (art. 5:85 WVV ). Een voorafgaande schriftelijke stemming is mogelijk mits statutair voorzien (art. 5:95 WVV ).

CV

Digitaal

Aandeelhouders van een CV kunnen deelnemen aan een digitale AV, indien het bestuur dit zo voorziet (art. 6:75, § 1 WVV ). Iedere aandeelhouder kan voorafgaandelijk digitaal stemmen, volgens de statutair bepaalde modaliteiten (art. 6:75, § 4 WVV ).

Coronamaatregel tot 30 juni 2021: digitale vergadering en stemming mogelijk tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

Schriftelijk

Een schriftelijke AV is ook mogelijk voor de CV indien er eenparigheid van stemmen is voor alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen (art. 6:71 WVV ). Een voorafgaande schriftelijke stemming is mogelijk mits statutair voorzien (art. 6:80 WVV ).

NV

Digitaal

De raad van bestuur, de enige bestuurder of de raad van toezicht kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. (art. 7:137 WVV ). Een voorafgaande digitale stemming mogelijk mits statutair voorzien (art. 7:146 WVV ).

Coronamaatregel tot 30 juni 2021: digitale vergadering en stemming mogelijk tenzij het bestuursorgaan in de oproeping tot de algemene vergadering motiveert waarom de vennootschap niet over dergelijk elektronisch communicatiemiddel beschikt.

Schriftelijk

Een schriftelijke AV is ook mogelijk voor de NV voor alle besluiten die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen (art. 7:133 WVV ). Een voorafgaande schriftelijke stemming is mogelijk mits statutair voorzien (art. 7:146 WVV ).