Fiscaliteit & Accounting31 augustus, 2020

Welke bestuurders moeten worden vermeld in de jaarrekening?

Welke bestuurders moeten worden vermeld in de jaarrekening wanneer de samenstelling van het bestuursorgaan gewijzigd wordt. 

De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) geeft een antwoord op deze vraag in haar advies 2020/09 en staat stil bij de te verstrekken informatie van de bestuurders door vennootschappen die een dubbele boekhouding voeren. Na de vaststelling van de jaarrekening leggen de bestuurders de jaarrekening ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Bijgevolg meent de Commissie dat de bestuurders die in functie zijn op het moment van de vaststelling van de jaarrekening moeten worden opgenomen in de jaarrekening. De bestuursvorm van de vennootschap bepaalt welke bestuurders in de jaarrekening moeten worden vermeld.

Meer diepgaande info over de jaarrelening en de verschillende bestuursvormen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten. Ontdek alle mogelijkheden en voordelen voor u >

Bij een klassiek of monistisch bestuur

De samenstelling van het bestuursorgaan wijzigt tussen de aanvangsdatum van het boekjaar en de datum van afsluiting van het boekjaar : een bestuurder die ontslag nam in deze periode moet niet worden vermeld in de jaarrekening omdat hij niet meer in functie is op het moment van de vaststelling van de jaarrekening. Maar in de praktijk gebeurt dit wel -ook al is dat geen wettelijke verplichting- om het bepalen van de aansprakelijkheid voor de fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht te vergemakkelijken.

De samenstelling van het bestuursorgaan wijzigt tussen de datum van afsluiting van het boekjaar en vóór de datum van de vaststelling van de jaarrekening : een bestuurder die in deze periode is benoemd, moet worden vermeld in de jaarrekening. Hij is immers bestuurder op de datum waarop de jaarrekening wordt vastgesteld en ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering. Voor een bestuurder die maar een deel van deze periode actief is, kan het nuttig zijn de begindatum te vermelden van de uitoefening van dit mandaat. Overleden bestuurders of bestuurders die al ontslag namen vóór de vaststelling van de jaarrekening, moeten niet in de jaarrekening worden vermeld.

De samenstelling van het bestuursorgaan wijzigt na de vaststelling van de jaarrekening : een bestuurder die door de algemene vergadering nieuw aangesteld is, moet in casu niet worden vermeld in de jaarrekening.

Bij een duaal bestuur

Omdat de vaststelling van de jaarrekening uitsluitend tot de opdracht van de raad van toezicht behoort, moeten volgens de Commissie enkel de leden van de raad van toezicht in de jaarrekening worden vermeld. Wanneer de raad van toezicht die bevoegdheid delegeert aan de directieraad, blijft de raad van toezicht hiervoor aansprakelijk. De hiervoor uiteengezette werkwijze is, mutatis mutandis, van toepassing op de leden van de raad van toezicht.

Bron: CBN-advies 2020/09

Meer diepgaande info over de jaarrelening en de verschillende bestuursvormen vindt u op monKEY, de meest gespecialiseerde databank voor boekhouders en fiscalisten.

Gerelateerde onderwerpen bekijken
Databank

monKEY

Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de voordelen voor u en uw kantoor.
Back To Top