Fiscale grensbedragen
Fiscaliteit & Accounting08 maart, 2022

Fiscale grensbedragen aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022)

Enkele belastingverminderingen en -vrijstellingen bevroren tot en met aj. 2024

De Regering heeft de jaarlijkse indexering van enkele andere belastingverminderingen en -vrijstellingen voor de inkomstenjaren 2020 tot en met 2023 (aj. 2021 tot en met aj. 2024) bevroren. Concreet betekent dit dat de maximumbedragen voor een reeks belastingverminderingen en -vrijstellingen tijdens deze vier jaren niet geïndexeerd worden en gelijk blijven aan het niveau van 2019 (aj. 2020).

Opgelet ! De bevriezing van de indexering van de maximumbedragen in het kader van de belastingvermindering voor pensioensparen werd uitgesteld tot het inkomstenjaar 2021 (aj. 2022).

Dat betekent dat die maximumbedragen nog wel geïndexeerd werden in 2020 (aj. 2021). Een belastingplichtige kon in 2020 (aj. 2021) dus aan pensioensparen doen voor maximaal 990 euro aan 30% belastingvermindering, en voor maximum 1.270 euro aan 25% belastingvermindering. Vanaf het aj. 2025 zullen deze bedragen opnieuw geïndexeerd worden, maar wel zonder de ‘bevriezing’ voor de aanslagjaren 2021-2024 in te halen.

Back To Top