cars on bridge
Fiscaliteit & Accounting30 augustus, 2019

Autofiscaliteit anno 2020: impacteert de nieuwe berekeningsformule uw boekhoudplan?

Vanaf januari 2020 wijzigt de autofiscaliteit ingrijpend. Door de toepassing van strengere uitstootnormen stijgt de officiële CO2-uitstoot van wagens aanzienlijk. Omdat deze uitstootcijfers voor bedrijven en zelfstandigen de basis vormen voor de fiscale aftrekbaarheid van autokosten, zal deze nieuwe meetmethode wellicht een aanzienlijke belastingverhoging veroorzaken.

Van aftrekbaarheidstabel naar nieuwe berekeningsformule

Vandaag kunt u als ondernemer de gemaakte kosten van bedrijfswagens (aankoop, herstelling, verzekering, taksen,…) in mindering brengen op basis van een alom gekende aftrekbaarheidstabel waarvan de aftrekpercentages variëren tussen 120% en 50%.   Vanaf januari 2020 wordt deze tabel vervangen door een nieuwe berekeningsformule met - naast het klassieke onderscheid tussen benzine- en dieselmotoren - een specifieke regeling voor plug-in hybrides. Deze formule ziet er als volgt uit:   120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2/km)   waarbij de coëfficiënt voor diesel (en dieselhybrides) 1 bedraagt, voor CNG 0,90 (tot 11 fiscale pk) en 0,95 voor alle andere brandstoffen en motorisaties.   Vanaf 141 gram uitstoot bedraagt de fiscale aftrek automatisch 50%, en vanaf 200 gram zelfs maar 40%. Dat is meteen het minimum.   Elektrische wagens (dus zonder uitstoot) zijn tot eind 2019 nog voor 120% fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2020 wordt dat automatisch 100%. Voor plug-in hybrides wordt vanaf volgend jaar een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde “fake” hybrides en “echte” plug-ins.

Administratieve rompslomp bij wagenparkbeheer

Alle kosten en opbrengsten van een bedrijfswagen (van herstelling tot verkoop) moeten in de boekhouding verwerkt worden. Daarna worden ze opgenomen in de juiste rubriek in de verworpen uitgave van de vennootschapsbelasting.   Bij een wagenpark van enkele tientallen wagens (met elk een verschillend aftrekpercentage) zal de nieuwe berekeningsmethode voor een enorm tijdrovende administratieve rompslomp zorgen, omwille van de creatie van een afzonderlijke grootboekrekening per bedrijfswagen.

Wilt u een future proof boekhoudoplossing waarmee u uw wagenpark optimaal beheert?

Met Adsolut van Wolters Kluwer kunt u de administratieve overlast en bijhorend tijdverlies alvast tot een minimum beperken. U kunt alle kostenposten en -opbrengsten van het wagenparkbeheer immers centraliseren op de juiste nummerplaat, waarna het totaal per nummerplaat naar de juiste rubriek in de verworpen uitgaven van de vennootschapsbelasting wordt getransfereerd. Dankzij overzichtelijke schermen en menu’s werkt u bovendien sneller en foutloos.  
Digitaliseer en automatiseer uw boekhouding

Adsolut Boekhouding

Alle tools die u nodig hebt in één pakket

monKEY

Databank voor tax, finance & accountancy professionals
Meer diepgaande info vindt u op monKEY. Ontdek de mogelijkheden en voordelen voor u en uw kantoor.
Back To Top