aanvullende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten
Fiscaliteit & Accounting12 mei, 2021

Verhoogd basisbedrag van aanvullende belastingvermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten voor aanslagjaar 2022

Het bedrag van de aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten wordt voor het aanslagjaar 2022 verhoogd tot 237,36 euro. Een must in het kader van de Jobsdealwet die stelt dat het basisbedrag van de aanvullende vermindering bij KB wordt verhoogd wanneer voor een bepaald aanslagjaar de belasting op pensioenen en andere vervangingsinkomsten na toepassing van de voorziene basisbelastingvermindering en aanvullende belastingvermindering niet tot 0 is teruggebracht voor een belastingplichtige met een belastbaar inkomen dat gelijk is aan 10.160 euro (basisbedrag) en uitsluitend bestaat uit pensioenen en vervangingsinkomsten.

Jobsdealwet

Met de Jobsdealwet van 23 maart 2019 werden heel wat fiscale wijzigingen doorgevoerd voor pensioenen, meer specifiek met betrekking tot de belastingvermindering op inkomsten uit pensioenen en andere vervangingsinkomsten.

De bijkomende belastingvermindering is sinds aanslagjaar 2020 vervangen door een nieuwe aanvullende vermindering die bovenop de basisvermindering wordt toegekend. Die nieuwe aanvullende vermindering wordt bepaald per persoon en vereist (in tegenstelling tot de vroegere bijkomende vermindering) niet dat het inkomen uitsluitend bestaat uit pensioenen of vervangingsinkomsten. Daardoor kunnen heel wat gepensioneerden die het vroeger alleen met de basisvermindering moesten stellen, ook de aanvullende vermindering krijgen.

De nieuwe regels vormen een structurele oplossing voor de pensioenval. Pensioenverhogingen (bv. na een indexaanpassing) worden niet meer wegbelast.

Correctiemechanisme voor laagste pensioenen

De wetgever voorzag ook in een correctiemechanisme voor de laagste pensioenen. Wanneer voor een bepaald aanslagjaar de belasting op pensioenen en andere vervangingsinkomsten na toepassing van de verminderingen niet tot 0 is teruggebracht voor een belastingplichtige met een belastbaar inkomen dat gelijk is aan 10.160 euro (basisbedrag) en uitsluitend bestaat uit pensioenen en andere vervangingsinkomsten, dan wordt het bedrag van de aanvullende vermindering bij KB verhoogd tot het bedrag dat nodig is om de belasting alsnog tot 0 te brengen. Dat was al meteen nodig in het aanslagjaar 2020 toen het basisbedrag werd verhoogd tot 236,525 euro.

Aanslagjaar 2022

En ook voor aanslagjaar 2022 is een correctie nodig omdat de som van de gewone en de aanvullende belastingvermindering voor pensioenen en aanvullende vervangingsinkomsten net niet volstaat om het bedrag van de verschuldigde belasting na toepassing van de verminderingen op 0 te brengen.
Dat blijkt uit volgende berekening: voor aanslagjaar 2022 bedraagt

  • de basisvermindering: 1.841,96 euro (basisbedrag is 1.148,93 euro)
  • de aanvullende vermindering: 378,96 euro (basisbedrag is 236,38 euro)
  • het belastbare inkomen dat in rekening wordt genomen: 16.290 euro (basisbedrag 10.160 euro).

De basisbelasting op dat inkomen is dus 4.485 euro. Het bedrag van de belastingvrije som is 9.050 euro. De basisbelasting wordt zo verminderd met 2.262,50 euro. Tot 2.222,50 euro (om te slane belasting). De som van de basisvermindering en de aanvullende vermindering bedraagt 2.220,90 euro en volstaat dus net niet (tekort van 1.58 euro) om het bedrag van de verschuldigde belasting op nul te brengen.

Het geïndexeerde bedrag van de aanvullende vermindering voor pensioenen en andere vervangingsinkomsten moet dus voor aanslagjaar 2022 met 1,58 euro worden verhoogd, tot 380,54 euro. Om tot dit geïndexeerde bedrag van 380,54 euro te komen moet het basisbedrag van de aanvullende vermindering van 236,38 euro worden verhoogd tot 237,36 euro. 

Back To Top