Doktor nauk chemicznych, wykładowca na uczelniach wyższych, recenzent publikacji i prac dyplomowych, trener, autor publikacji krajowych i zagranicznych oraz prelegent na konferencjach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy w praktyce. Koordynator i uczestnik projektów krajowych i międzynarodowych oraz kampanii społecznych w obszarze ochrony pracy.

Absolwent Wydziału Mat – Fiz - Chem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył Aplikację Inspektorską i po złożonym egzaminie państwowym uzyskał uprawnienia inspektora pracy. Członek Komitetów Technicznych KT 269 (Bezpieczeństwa Chemicznego) i KT 276 (Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy) działających przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Auditor wiodący systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015, systemów zarządzania środowiskowego wg PN-EN ISO 14001:2015 oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg PN-ISO 45001:2018. Prezes Stowarzyszenia Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

Z marką LEX związany od roku 2016 r., gdzie wykorzystuje zdobytą wiedzę i doświadczenie jako doradca ds. prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i BHP.

Poza pracą pasjonuje się grą w szachy i warcaby, muzyką klasyczną i fotografią.


Back To Top