Absolwent Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Wyższej Inżynierskiej Szkole Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu. Od 2005 r. do 2019 r. związany zawodowo z firmą SEKA S.A. W latach 2010-2015 pełnił funkcję koordynatora ds. nadzoru ppoż. w tej firmie (koordynował oraz nadzorował działania inspektorów i specjalistów ppoż. w firmie). Od 2019 r. pełni funkcję samodzielnego eksperta w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego. 

Przez cały okres swojej pracy wykonał wiele dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej (projekty, instrukcje, opinie, ekspertyzy, oceny zagrożenia wybuchem) dla różnorodnych obiektów, począwszy od obiektów biurowych, poprzez wielkokubaturowe obiekty handlowe, skończywszy na obiektach produkcyjnych oraz stacjach paliw. Przeprowadza też audyty stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach, a także opiniuje różnorodne procesy technologiczne z użyciem materiałów niebezpiecznych pożarowo.

 

Back To Top