BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE

Początek roku 2022 i końcówka poprzedniego to dla jednostek samorządu terytorialnego trudny czas przez znaczne ilość zmian w prawie. Niektóre z nich mają szeroki zasięg i potężne oddziaływanie, przez co są medialne i wiele o nich słychać. Z kolei inne to tylko "drobiazgi", które w powszechnej świadomości nie funkcjonują tak mocno, ale i do nich trzeba się dostosować!

Ciężar wprowadzenia odpowiednich zmian w JST spoczywa przede wszystkim na włodarzach i kierownictwie urzędu - to oni muszą wiedzieć z czym się mierzyć, jakie procesy uruchomić lub zmienić, aby być w zgodzie z nowymi regulacjami oraz jakie zasoby ludzkie i materialne będą do tego potrzebne. Ale skąd czerpać rzetelną, ekspercką wiedzę o nadchodzących i już obowiązujących zmianach w prawie?

Z pomocą przychodzi tu LEX Urząd! O tym gdzie i jak szukać wiarygodnych informacji oraz praktycznej wiedzy o nowych regulacjach prawnych dowiesz się na najbliższym szkoleniu on-line. Pokażemy dlaczego LEX Urząd jest doskonałym narzędziem pracy dla pracowników samorządowych i jak wspomaga wykonywanie ich codziennych zadań.

Program szkolenia:

I Część

1. Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. dyrektywa o sygnalistach)

  • jakie jest znaczenie dyrektywy, zwłaszcza wobec braku polskiej ustawy?
  • co czeka JST w związku z przepisami o ochronie sygnalistów?
  • jak znaleźć informacje istotne dla JST w kontekście dyrektywy i ustawy?

2. Otwarte dane

  • ustawa o otwartych danych - dlaczego trzeba o niej wiedzieć i pamiętać?
  • gdzie szukać wiedzy o obowiązkach JST związanych z otwieraniem i udostępnianiem danych?

3. Ochotnicze straże pożarne

  • ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych - co za sobą niesie dla samorządów?
  • OSP w pigułce dzięki ekspertom

4. Ułatwienia w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

  • ustawa wprowadzająca pomoc dla rolników czy prawny bubel i nadmiar biurokracji dla gmin?

5. Rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych

  • nowy obowiązek już niebawem - co trzeba o nim wiedzieć
 

II Część 

1. Automatyzacja w zakresie monitorowania zmian w prawie w urzędzie (alerty przychodzące na skrzynkę e-mail!),

2. Formy i zasady konsultacji z ekspertami merytorycznymi (baza pytań, komunikacja mailowa, telefoniczna),

3. Rozwój kompetencji pracowników urzędu - uczestniczenie w szkoleniach online „na żywo” z możliwością zadawania pytań lub korzystanie z nagrań zamieszczonych w serwisie,

4. Kontrola uchwał pod kątem zmieniających się podstaw prawnych – unikatowa funkcjonalność Zegara legislacyjnego,

5. Usprawnienia w dotarciu do często poszukiwanych zasobów np. samodzielne tworzenie indywidualnych paneli na pulpicie LEX zawierających kluczowe i często przeglądane zbiory dokumentów przez danego użytkownika,

6. Automatyzację w zakresie dotarcia do nowych dokumentów w LEX pod kątem wybranego problemu (aktualizujące się listy wynikowe złożone np. z poradników, szkoleń czy też pytań innych użytkowników do wybranego problemu, a nie tylko jednego przepisu).

 

Czas trwania szkolenia: 60 minut

Zapisz się na szkolenie - 02.02.2022 r.

Prelegenci:

Ewa Pomian-Jażdżewska
Ekspert ds. produktowych Wolters Kluwer Polska.
Bartosz Starczewski
Product manager administracja publiczna w Wolters Kluwer Polska.
Zapisz się na szkolenie - 02.02.2022 r.

Wydarzenie przeznaczone jest w szczególności dla kadry zarządzającej oraz włodarzy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu!

Back To Top