1. Wskazówki dla autorów
  Pobierz: Wskazówki dla autorów czasopisma naukowe
  Pobierz: Proces publikacji czasopisma naukowe
 2. Recenzowanie artykułu
  Pobierz: Zasady recenzowania czasopisma naukowe
 3. Podpisanie umowy
  Pobierz: Zawarcie umowy
 4. Kolegium redakcyjne
 5. Praca redakcyjna
  Pobierz: Szczegółowe zasady zapisu w publikacjach prawniczych
 6. Korekta autorska
 7. Druk czasopisma