Dział Praw Autorskich

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Justyna Kossak - dyrektor Działu Praw Autorskich
tel.: +48 606 794 380
e-mail: [email protected]

Magdalena Stojek-Siwińska - zastępca dyrektora Działu Praw Autorskich
tel.: + 48 692 477 076
e-mail: [email protected]
Prawo cywilne, prawo rodzinne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (w tym BHP), oraz prawo pomocy społecznej.

Klaudia Szawłowska - dyrektor Działu Publikacji Periodycznych
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: [email protected]

Agata Jędrasik - dyrektor ds. procesów redakcyjnych
tel.: + 48 662 224 364
e-mail: [email protected]

Agnieszka Ruszkowska - dyrektor Działu Produkcji
tel.: + 48 662 224 367
e-mail: [email protected]

Natalia Szulc - sekretarz Działu Praw Autorskich
tel.: + 48 728 313 462
e-mail: [email protected]

Marta Babiuch - marketing książek i czasopism
tel.: + 48 600 487 058
e-mail: [email protected]

Joanna Dzwonnik - wydawca
tel.: + 48 668 217 027
e-mail: [email protected]
HR, szkolenia

Grzegorz Jarecki - wydawca
tel.: + 48 728 862 269
e-mail: [email protected]
Prawo finansowe, podatki, rachunkowość, prawo budowlane, prawo ochrony konkurencji, prawo ochrony środowiska

Anna Kieszek-Sobczyńska - wydawca
tel.: + 48 539 950 574
e-mail: [email protected]
Publikacje prawnicze

Dagna Kordyasz - wydawca
tel: + 48 728 313 456
e-mail: [email protected]
Literatura akademicka, prawo medyczne i ochrony zdrowia

Anna Kubuj-Kacperek - wydawca
tel.: +48 539 958 741
e-mail: [email protected]
Prawo bankowe, prawo cywilne

Izabella Małecka - wydawca
tel.: + 48 664 336 963
e-mail: [email protected]
Prawo administracyjne, prawo samorządu terytorialnego, oświata, zamówienia publiczne

Monika Pawłowska - wydawca
tel.: + 48 795 197 450
e-mail: [email protected]
Prawo karne, prawo handlowe, prawo własności intelektualnej, prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, słowniki i leksykony, teoria i filozofia prawa

Małgorzata Stańczak - wydawca
tel.: + 48 668 618 364
e-mail: [email protected]
Przepisy, System Prawa Karnego Procesowego, System Prawa Procesowego Cywilnego

Justyna Zabielska-Musioł - wydawca
tel.: + 48 539 959 717
e-mail: [email protected]
Prawo budowlane, prawo ochrony środowiska, BHP

Maciej Zdun - wydawca publikacji elektronicznych LEX
Al. Grunwaldzka 163
80-266 Gdańsk,
tel.: +48 728 313 411
e-mail: [email protected]

Małgorzata Sokołowska - kierownik Działu Rozliczeń
tel.: + 48 795 515 839
e-mail: [email protected]


Dział Publikacji Periodycznych
Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
e-mail: [email protected]
fax: +48 22 535 80 01

Czasopisma

BISTYP
Małgorzata Borowska
Wydawca publikacji BISTYP
tel.: + 48 539 957 951
e-mail: [email protected]

Dyrektor Szkoły
redaktor naczelny - Małgorzata Pomianowska
sekretarz redakcji - Anna Satel
tel.: +48 539 950 580
e-mail: [email protected]

Europejski Przegląd Sądowy
redaktor naczelny - prof. dr hab. Stanisław Biernat
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: [email protected]

Finanse Komunalne
redaktor naczelny - prof. dr hab. Mirosław Stec
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: [email protected]
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: [email protected]

Glosa
redaktor naczelny - dr Marek Grzybowski
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: [email protected]

Orzecznictwo Sądów Polskich
redaktor naczelny - prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
sekretarz redakcji - dr Mateusz Błachucki
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: [email protected]

Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
przewodniczący kolegium - prof. dr hab. Leon Kieres
zastępca redaktora naczelnego - dr Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: [email protected]

Państwo i Prawo
redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Wróbel
sekretarz redakcji - dr Michał Ziółkowski
tel.: +48 664 907 577
e-mail: [email protected]
Redakcja "Państwa i Prawa"
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. +48 728 323 709
e-mail: [email protected]

Polski Proces Cywilny
redaktor naczelny - prof. dr hab. Karol Weitz
sekretarz redakcji - dr Bartosz Wołodkiewicz
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: [email protected]

Przegląd Podatkowy
redaktor naczelny - Iwona Strzelec
e-mail: [email protected]
sekretarz redakcji - Beata Olędzka
tel.: +48 696 490 919
e-mail: [email protected]

Przegląd Prawa Handlowego
redaktor naczelny - doc. Małgorzata Modrzejewska
sekretarz redakcji - Anna Popławska
tel.: + 48 668 618 563
e-mail: [email protected]

Przegląd Prawa Publicznego
redaktor naczelny - prof. dr hab. Paweł Chmielnicki
sekretarz redakcji - dr Andrzej Adamczyk
e-mail: [email protected]
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: [email protected]
Propozycje tekstów do publikacji prosimy przesyłać wyłącznie na adres sekretarza redakcji.

Przegląd Sądowy
redaktor naczelny - prof. dr hab. Tadeusz Ereciński
sekretarz redakcji - Klaudia Szawłowska
tel.: + 48 662 224 361
e-mail: [email protected]
redaktor prowadzący - Katarzyna Bojarska
tel.: + 48 668 618 561
e-mail: [email protected]

Samorząd Terytorialny
redaktor naczelny - prof. dr hab. Hubert Izdebski
sekretarz redakcji - dr Justyna Przedańska
tel.: + 48 784 333 031
e-mail: [email protected]

Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego
redaktor naczelny - Janusz Trzciński
sekretarz redakcji - Małgorzata Sawicka-Jezierczuk
e-mail: [email protected]
Redakcja "Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego"
Naczelny Sąd Administracyjny
ul. G.P. Boduena 3/5
00-011 Warszawa
tel. 22 551 67 25, fax 22 826 74 54

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego
redaktor naczelny - prof. dr hab. Andrzej Matlak
sekretarz redakcji - Beata Olędzka
tel.: + 48 696 490 919
e-mail: [email protected]

Oferujemy naszym autorom:
• tradycję i renomę koncernu Wolters Kluwer,
• profesjonalną opiekę wydawcy na etapie od zgłoszenia propozycji książki do jej wydania,
• staranne przygotowanie edytorskie publikacji,
• znakomitą promocję i dystrybucję publikacji na terenie całego kraju,
• rabat na zakup książek naszego wydawnictwa.

Back To Top