Prawo25 stycznia, 2021

Wychowawca on-line

Możemy korzystać z gratisowych aplikacji, odsyłać uczniów do platform edukacyjnych, łączyć lekcje na platformie z webinariami, ale nie możemy zapominać, że smartfony, tablety, laptopy i kamerki to tylko narzędzia, którymi się posługujemy. Za nimi kryją się ludzie, z ich problemami i emocjami.

Fragment artykułu z miesięcznika "Dyrektor Szkoły" 2021/1

Wymuszone przez pandemię nauczanie zdalne nie tylko sprawiło, że pełnienie roli nauczyciela wymaga rozbudowanych kompetencji cyfrowych, ale też zmieniło metodykę nauczania oraz podejście do zadań wychowawczych. Przeprowadzenie lekcji on-line wymaga starannego przygotowania, przemyślenia jej toku, sprawdzenia możliwości wykonania wszystkich zadań, a w trakcie samego spotkania olbrzymiej koncentracji, skupienia uwagi na osobach znajdujących się po drugiej stronie ekranu i sposobie, w jaki się z nimi komunikujemy.

Jako nauczyciele jesteśmy na ogół dobrze przygotowani do nauczania swoich przedmiotów, do bycia wychowawcą już raczej nie. Pełnimy tę funkcję intuicyjnie, czerpiąc na ogół z własnych doświadczeń życiowych, a te bywają różne. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nie da się oddzielić procesu wychowywania od systemu przekonań, postaw i wartości, jakie przyjmujemy. To wartości kierują naszym życiem i dokonywanymi wyborami. Każdy dorosły człowiek ma swoją filozofię życiową, którą może przebudowywać i rewidować, nawet jeśli do końca nie jest tego świadomy.

Dlatego należy przemyśleć i zastanowić się, na jakich podstawowych i zarazem uniwersalnych wartościach chcemy oprzeć budowanie relacji z uczniami, bo przekazujemy je swoim sposobem zwracania się do nich, traktowania, zachęcania do podejmowania określonych zachowań. Własną postawą poprzez modelowanie możemy nauczyć naszych wychowanków otwartości, poważnego traktowania celów, akceptacji innych i gotowości wspierania ich. Wychowuje się głównie poprzez dawanie przykładu, robienie samemu tego, czego oczekuje się od uczniów. Jeśli chcesz, aby Twoi podopieczni wyrośli na wrażliwych ludzi, szanowali siebie i innych, również w kontaktach on-line traktuj ich z szacunkiem i godnością, pozwól im na ujawnianie emocji, wspieraj i okazuj zrozumienie, pokaż, że jesteś godny zaufania. Pamiętaj też, by to, co mówisz, było spójne z tym, co robisz.

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top