Prawo05 maja, 2021

Ogłoszenie o XIX edycji Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XIX doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.
Przyjmujemy prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.

zobacz więcej>>

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top