Prawo07 stycznia, 2022

Dyrektor Szkoły 1/2022

Spokoju i jasnych ram funkcjonowania – tego przede wszystkim życzą sobie pracownicy oświaty w nowym roku. Te kluczowe warunki efektywnego oraz skutecznego działania okazują się jednak trudne do spełnienia. A na tym nie koniec nie najlepszych wiadomości. Zdaniem rozmówców, których wypowiedzi prezentujemy w artykule Prognozy dla edukacji, kierunek zmian w polskiej szkole stoi w sprzeczności ze światowymi tendencjami.

Będziemy mieli do czynienia z rozwijaniem strategii przełomu XIX i XX wieku oraz jej utrwalaniem na wartościach związanych z przeszłością i tradycją, co oczywiście jest ważne, natomiast absolutnie nie będzie skutkować myśleniem i działaniem perspektywicznym w obszarze edukacji – przewiduje prof. dr hab. Bogusław Śliwerski.
Potrzebujemy większej otwartości i autonomii, a mniejszej biurokracji, lepszej współpracy z rodzicami, odchudzenia podstaw programowych oraz poprawy warunków pracy i płacy. Doskonale wiedzą o tym nauczyciele, dyrektorzy szkół i działacze oświatowi, którzy takie właśnie oczekiwania formułują pytani przez Bogdana Bugdalskiego o życzenia noworoczne.
Ostrożnym optymizmem napawa fakt, że niektóre z wymienionych postulatów zaczynają się już urzeczywistniać. W listopadzie Departament Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji i Nauki wysłał do dyrektorów informację o podjęciu działań ukierunkowanych na odbiurokratyzowanie pracy szkół i placówek, w której podkreślono, że oprócz dokumentów wymaganych przepisami prawa tworzonych jest wiele innych dokumentów, np. planów, sprawozdań, raportów, zestawień, regulaminów. Część z nich jest najprawdopodobniej niepotrzebna i warto się ich pozbyć. Wielu wskazówek w tym zakresie udziela Małgorzata Nowak w artykule Lista dokumentów zbędnych. Zachęcamy Państwa do weryfikacji polityki dotyczącej dokumentacji szkolnej pod kątem jej zasadności i użyteczności. To może być pierwszy krok nie tylko usprawniający pracę w placówkach, ale też rozpoczynający proces spełniania pozostałych Państwa życzeń na rok 2022.

Spis treści DS.1.2022

Co wynika z badań – Wyzwania dla dyrektorów
Elżbieta Piotrowska-Albin
Badania na temat dyrektorskich wyzwań 
Trzeba otworzyć się na nowości – rozmowa z Elżbietą Ryznar
Szkoła – rewolucja czy ewolucja? – rozmowa z Renatą Czuj
Nie ma gotowej recepty na problemy – rozmowa z Markiem Lipcem

Co w prawie piszczy
Arkusze kontroli wewnętrznej Izabela Suckiel
Zasady przyznawania trzynastki Barbara Tomaszewska
Pytania do eksperta

Polityka edukacyjna
Prognozy dla edukacji Bogdan Bugdalski
Nauczycielskie życzenia na 2022 rok Bogdan Bugdalski
Szkoła zła Mirosław Sielatycki

Barwy zarządzania
Lista dokumentów zbędnych Małgorzata Nowak
Przygotować szkołę na migrantów Weronika Rzeżutka-Wróblewska

Nowe technologie
Jak stworzyć infografikę Kinga Szczęśliwa

Pracownia pedagogiczna
Wpływ przemocy słownej na oceny Martyna Nowak, Ignacy Maliszewski
Materiały dla nauczycieli

Współpraca z rodzicami
Budowanie współpracy

Akademia Rozwoju Szkoły
Prawo w szkole Jarosław Kordziński

Super Dyrektor Szkoły
Warsztaty pisania Anna Satel
Lekcja wolontariatu Anna Satel

Inspiracje Dyrektora
Edukacyjne nagrody
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Bożena Blachura
Mądrze korzystać z internetu
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Bieda po polsku

Kuluary oświaty
(Nie)znany status dyrektora Mirosław Sielatycki
Maile do młodej dyrektorki

O myśleniu paradoksalnym Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Pierwsza pomoc Marcin Dębiński

Aktualności
Zmiany w prawie oświatowym od września
Obowiązkowe szczepienia dla nauczycieli?
Szkoły znów zdalnie
Dofinansowanie zajęć sportowych
Podręcznikowa dotacja bez zmian
Pilotaż badań krótkowzroczności
Zła sytuacja oświaty
Młodzieżowe słowo roku to śpiulkolot
Laureaci SkillsPoland pojadą do Szanghaju
Nagroda im. Sendlerowej
Polski triumf w Impact Creators
Poradnik NASK o szkodliwych treściach w sieci


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top