Prawo04 lutego, 2022

Jak stworzyć infografikę - Kinga Szczęśliwa

Zaletą wizualnych materiałów dydaktycznych jest łatwość dotarcia do długotrwałej pamięci ucznia (w przeciwieństwie do treści werbalnych) oraz to, że można je korygować, uzupełniać lub całkowicie zmieniać, dopasowując do preferencji odbiorcy. Ciekawym sposobem prezentowania wiedzy jest infografika, dlatego podpowiadam, jak przygotować ją przy użyciu trzech bezpłatnych narzędzi.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/1

Teoretycznym fundamentem uczenia wizualnego jest koncepcja kognitywistyczna o teorii multimedialnego uczenia się. Z kolei teoria kognitywistycznego obciążenia poznawczego oraz zintegrowany model rozumienia tekstu i obrazu, z których wywodzi się teoria multimedialnego uczenia, pochodzą od teorii kognitywnego obciążenia poznawczego, której autorami są John Sweller i Paul Chandler (Pass, Sweller, 2014, s. 27). Wszystkie te teorie opierają się na tych samych założeniach i sprowadzają do stwierdzenia, że istnieją dwa kanały przetwarzania informacji: werbalno-obrazowy (wyobrażeniowy) i audytywno-werbalny (słowny).

Człowiek aktywnie przyswaja docierające do mózgu informacje, co oznacza, że podczas odbierania bodźców – w postaci komunikatów werbalnych lub niewerbalnych – przetwarza je poprzez generalizowanie, porównywanie, klasyfikowanie i zestawianie. Stosowanie kilku metod nauczania w połączeniu z wizualnymi materiałami dydaktycznymi sprawia, że uczniowie o różnych preferencjach uczenia mogą przyswajać wiedzę w najlepszej dla siebie formie. Warto, by nauczyciel znał swoich podopiecznych i potrafił dostosować materiały dydaktyczne do ich potrzeb.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top