Prawo04 lutego, 2022

Przygotować szkołę na migrantów - Weronika Rzeżutka-Wróblewska

Zgodnie z Deklaracją Praw Dziecka niezależnie od statusu prawnego czy pochodzenia każde dziecko w Polsce powinno mieć zagwarantowany dostęp do bezpłatnej edukacji. Zapewnienie dobrych warunków do nauki i rozwoju jest jednak trudniejsze, gdy chodzi o dzieci cudzoziemskie lub polskie wracające z emigracji. Jak dyrektor może przygotować swoją szkołę i kadrę na związane z tym wyzwania?

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/1

Budowanie społeczności szkolnej, która jest gotowa przyjąć migranta – osobę z odmiennymi doświadczeniami, np. kulturowymi, posługującą się innym językiem – to wyzwanie wymagające przygotowania i odpowiednich kompetencji. Dyrektor musi zmierzyć się z takimi zadaniami jak zadbanie o współpracę kadry pedagogicznej i stworzenie odpowiednich warunków wspierających integrację oraz umożliwiających edukację wszystkim uczniom – bez względu na pochodzenie, narodowość czy stopień znajomości języka polskiego, co najczęściej stanowi pierwszą barierę dla szkoły i dziecka. Jednocześnie powinien być przygotowany do stawiania czoła sytuacjom trudnym, konfliktowym czy wynikającym z przepisów, np. określeniu poziomu nauczania i klasy ucznia, który funkcjonował w innym systemie edukacji lub miał przerwy w nauce.

Rola dyrektora jest szczególnie ważna, bo społeczność szkolna może prezentować różne postawy wobec kwestii migracji, wielokulturowości, mieć rozbieżne potrzeby i oczekiwania odnośnie do wsparcia w tym zakresie oraz dysponować odmiennym poziomem kompetencji międzykulturowych. Gdy wsparcie systemowe np. w postaci asystentów międzykulturowych nie zawsze jest dostępne, warto sięgać po sprawdzone materiały merytoryczne i metodyczne oferowane przez organizacje pozarządowe od lat zajmujące się tematyką wielo- i międzykulturowości, a także edukacji globalnej czy antydyskryminacyjnej.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top