Prawo04 lutego, 2022

Badania na temat dyrektorskich wyzwań - Elżbieta Piotrowska-Albin

Na przełomie września i października 2021 r. zadaliśmy dyrektorom szkół i przedszkoli pytania dotyczące wyzwań w bieżącym roku szkolnym, spodziewając się, że to właśnie doświadczenia pandemii będą podstawową determinantą udzielonych odpowiedzi. Czy faktycznie tylko takie problemy towarzyszą obecnie dyrektorom w organizowaniu pracy placówki? Badanie przeprowadzono przy współpracy Działu Analiz i Badań Wolters Kluwer Polska, redakcji miesięcznika „Dyrektor Szkoły” oraz serwisu LEX Prawo Oświatowe.

Fragment artykułu z miesięcznika „Dyrektor Szkoły” 2022/1

Nasze badanie miało formę pogłębionych indywidualnych wywiadów z 15 dyrektorami szkół i przedszkoli z całej Polski (trzy z tych rozmów prezentujemy w dziale „Co wynika z badań”). Chcąc pozyskać jak najbardziej reprezentatywne dane, zadbaliśmy o różnorodność pod względem typu, etapu edukacyjnego placówki, lokalizacji geograficznej i administracyjnej, wielkości miejscowości. W grupie badawczej znaleźli się dyrektorzy reprezentujący przedszkola, szkoły podstawowe, licea ogólnokształcące, szkoły branżowe, policealne i zespoły szkół – w większości o charakterze publicznym, ale też niepubliczne – ze wsi i miast w ośmiu województwach. W ten sposób powstał obraz sytuacji oświatowych liderów opisany poprzez szanse, zagrożenia, wyzwania, poczucie kompetencji, jasności wymagań i prawa oraz sieci wsparcia.

Zmienną, która często determinuje listę wyzwań definiowaną przez dyrektorów, jest sytuacja pandemii oraz doświadczenia ostatniego półtora roku, ale mowa jest też o zagrożeniach wynikających z polityki państwa i zmian społecznych. Jednak przede wszystkim z rozmów wynika zrównoważenie, opanowanie sytuacji, troska o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne uczniów oraz pracowników. Wydaje się też, że dyrektorzy opanowali zarówno zarządzanie kryzysowe, jak i lęk o zdrowie, chociaż często podkreślają niepewność i nienormalność sytuacji.


Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top