Prawo01 września, 2021

Dyrektor Szkoły 09/2021

Nieprzewidywalność staje się znakiem naszych czasów. Nie mamy pewności, jak będą wyglądały najbliższe dni i miesiące. Doskonale oddają to słowa Rama Charana, konsultanta i autora bestselerów dotyczących przywództwa: Nie wiemy, czy już wyszliśmy na prostą, i nie możemy nawet wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu kryzysu. Jakże aktualnie brzmi również przestroga eksperta ds. zarządzania Petera Druckera: Ignorowanie zmian i udawanie, że jutro będzie takie jak wczoraj, tylko bardziej intensywne, jest daremnym staraniem.

Burzliwe czasy i nieprzewidywalne zdarzenia weryfikują jakość przywództwa oraz współpracy w szkole. Obnażają słabości, a zarazem pokazują naszą siłę. Niosą ze sobą niebezpieczeństwa i trudności, ale też okazję do zmiany na lepsze. Dla dyrektorów niezwykle istotnym zadaniem jest zapewnienie całej społeczności szkolnej takich warunków funkcjonowania, które będą wspierały budowanie poczucia bezpieczeństwa, wspólnotowości i pewnej stabilności, nawet w obecnej sytuacji. Wskazówki, jakie działania warto podjąć, znajdą Państwo w artykule Zdarzenia nieprzewidywalne dr Danuty Elsner, a temat ten będziemy kontynuować podczas tegorocznej edycji Kongresu Edukacja i Rozwój.
Jak co roku, wrzesień przynosi ze sobą zmiany prawne. Część z nich związana jest z pandemią koronawirusa i jego konsekwencjami (np. obniżone wymagania egzaminacyjne, wspomagające zajęcia dla uczniów), inne dotyczą nadzoru pedagogicznego. Przekrojową analizę nowości w przepisach przedstawia Monika Sewastianowicz, natomiast Bogdan Bugdalski sprawdza, na jakim etapie są plany związane z wprowadzeniem obowiązkowego wyboru między nauką religii lub etyki i jakie są opinie środowiska oświatowego w tej sprawie.
Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z naszym Niezbędnikiem, w którym prezentujemy teksty dotyczące tworzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej
i księgowej, a także obowiązków spoczywających na dyrektorze w przypadku przeniesienia szkolnej dokumentacji do sfery cyfrowej.

Spis treści DS.09.2021

Niezbędnik Dyrektora – Dokumentacja elektroniczna
Akta osobowe pracowników Jarosław Masłowski
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej Jarosław Masłowski
E-dokumenty księgowe Monika M. Brzostowska
Ochrona danych w cyfrowej dokumentacji Bartosz Pudo
Pytania do eksperta

Co w prawie piszczy
Wrześniowe zmiany w prawie Monika Sewastianowicz
Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem Barbara Tomaszewska
Organizacja wycieczki szkolnej Ewa Brzozowska-Wicherek
Odmowa dostępu do informacji publicznej Marta Chrabąszcz

Polityka edukacyjna
Obowiązkowa religia lub etyka Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Zdarzenia nieprzewidywalne Danuta Elsner
Współpraca z pomocą społeczną Mikołaj Darmosz
Parytet w uczniowskich reprezentacjach Danuta Elsner

Nowe technologie
Przyspieszenie cyfrowe Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie Hubert Luszczynski
Pamięć i dialog elementem współpracy szkół Włodzimierz Kaleta
Afirmacja w komunikacji Martyna Nowak, Ignacy Maliszewski
Materiały dla nauczycieli

Nauczyciel tutorem
Metody pracy tutora
Rodzaje tutoringu

Inspiracje Dyrektora
Ekologiczne ogrody
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Maria Deskur
Miliard złotych na poprawę oferty bibliotek
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Ratownicy Czytelnictwa

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki

O szkolnym stroju Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Pytania noworoczne Marcin Dębiński

Aktualności
Bezpieczny początek szkoły
Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych
Więcej zajęć wspomagających
Planowane terminy olimpiad szkolnych
Łatwiej uzyskać dyplom zawodowy
RPD: trzeba uczyć o cierpieniu dzieci
Zadania kontroli nadzoru
Konkurs Rady Europy dla dzieci
Kolejne sukcesy Polaków
Bezpłatna pomoc prawna
Nowe studia dla menedżerów oświaty
Sprzątanie szkoły karą za wybryk

Przeglądaj powiązane tematy