Prawo01 września, 2021

Dyrektor Szkoły 09/2021

Nieprzewidywalność staje się znakiem naszych czasów. Nie mamy pewności, jak będą wyglądały najbliższe dni i miesiące. Doskonale oddają to słowa Rama Charana, konsultanta i autora bestselerów dotyczących przywództwa: Nie wiemy, czy już wyszliśmy na prostą, i nie możemy nawet wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat po zakończeniu kryzysu. Jakże aktualnie brzmi również przestroga eksperta ds. zarządzania Petera Druckera: Ignorowanie zmian i udawanie, że jutro będzie takie jak wczoraj, tylko bardziej intensywne, jest daremnym staraniem.

Burzliwe czasy i nieprzewidywalne zdarzenia weryfikują jakość przywództwa oraz współpracy w szkole. Obnażają słabości, a zarazem pokazują naszą siłę. Niosą ze sobą niebezpieczeństwa i trudności, ale też okazję do zmiany na lepsze. Dla dyrektorów niezwykle istotnym zadaniem jest zapewnienie całej społeczności szkolnej takich warunków funkcjonowania, które będą wspierały budowanie poczucia bezpieczeństwa, wspólnotowości i pewnej stabilności, nawet w obecnej sytuacji. Wskazówki, jakie działania warto podjąć, znajdą Państwo w artykule Zdarzenia nieprzewidywalne dr Danuty Elsner, a temat ten będziemy kontynuować podczas tegorocznej edycji Kongresu Edukacja i Rozwój.
Jak co roku, wrzesień przynosi ze sobą zmiany prawne. Część z nich związana jest z pandemią koronawirusa i jego konsekwencjami (np. obniżone wymagania egzaminacyjne, wspomagające zajęcia dla uczniów), inne dotyczą nadzoru pedagogicznego. Przekrojową analizę nowości w przepisach przedstawia Monika Sewastianowicz, natomiast Bogdan Bugdalski sprawdza, na jakim etapie są plany związane z wprowadzeniem obowiązkowego wyboru między nauką religii lub etyki i jakie są opinie środowiska oświatowego w tej sprawie.
Zachęcamy również Państwa do zapoznania się z naszym Niezbędnikiem, w którym prezentujemy teksty dotyczące tworzenia oraz przechowywania dokumentacji pracowniczej
i księgowej, a także obowiązków spoczywających na dyrektorze w przypadku przeniesienia szkolnej dokumentacji do sfery cyfrowej.

Spis treści DS.09.2021

Niezbędnik Dyrektora – Dokumentacja elektroniczna
Akta osobowe pracowników Jarosław Masłowski
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej Jarosław Masłowski
E-dokumenty księgowe Monika M. Brzostowska
Ochrona danych w cyfrowej dokumentacji Bartosz Pudo
Pytania do eksperta

Co w prawie piszczy
Wrześniowe zmiany w prawie Monika Sewastianowicz
Zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem Barbara Tomaszewska
Organizacja wycieczki szkolnej Ewa Brzozowska-Wicherek
Odmowa dostępu do informacji publicznej Marta Chrabąszcz

Polityka edukacyjna
Obowiązkowa religia lub etyka Bogdan Bugdalski

Barwy zarządzania
Zdarzenia nieprzewidywalne Danuta Elsner
Współpraca z pomocą społeczną Mikołaj Darmosz
Parytet w uczniowskich reprezentacjach Danuta Elsner

Nowe technologie
Przyspieszenie cyfrowe Maciej Frasunkiewicz

Pracownia pedagogiczna
30 lat Traktatu o dobrym sąsiedztwie Hubert Luszczynski
Pamięć i dialog elementem współpracy szkół Włodzimierz Kaleta
Afirmacja w komunikacji Martyna Nowak, Ignacy Maliszewski
Materiały dla nauczycieli

Nauczyciel tutorem
Metody pracy tutora
Rodzaje tutoringu

Inspiracje Dyrektora
Ekologiczne ogrody
Porozmawiajmy o poprawnej polszczyźnie
Osobowość edukacji – Maria Deskur
Miliard złotych na poprawę oferty bibliotek
Do przeczytania, zobaczenia, posłuchania…
Ratownicy Czytelnictwa

Kuluary oświaty
Maile do młodej dyrektorki

O szkolnym stroju Małgorzata Nowak
Subiektywnie o edukacji
Pytania noworoczne Marcin Dębiński

Aktualności
Bezpieczny początek szkoły
Dofinansowanie wycieczek edukacyjnych
Więcej zajęć wspomagających
Planowane terminy olimpiad szkolnych
Łatwiej uzyskać dyplom zawodowy
RPD: trzeba uczyć o cierpieniu dzieci
Zadania kontroli nadzoru
Konkurs Rady Europy dla dzieci
Kolejne sukcesy Polaków
Bezpłatna pomoc prawna
Nowe studia dla menedżerów oświaty
Sprzątanie szkoły karą za wybryk

Przeglądaj powiązane tematy
Back To Top