Prawnicy mierzą się z wyzwaniami w szybko zmieniającym się świecie
Piąte coroczne badanie – przeprowadzone wśród 700 prawników pracujących w kancelariach i działach prawnych w USA i Europie – ujawniło wiele kluczowych zagadnień i trendów, które wpływają na przyszłość zawodu prawnika.
W skrócie
Pobierz Raport Future Ready Lawyer 2023
Od generatywnej sztucznej inteligencji, przez pracę zdalną do obszaru ESG. A także problemy z rekrutacją, wdrażanie innowacji i wiele więcej!
Piąta jubileuszowa edycja naszego badania Future Ready Lawyer pokazuje, że sektor prawniczy przechodzi okres bezprecedensowych zmian, podczas których społeczne i technologiczne trendy zmieniają ją jak nigdy wcześniej.

Na branżę prawniczą – i szerzej również na świat biznesu – trwale wpłynęła nie tylko rewolucja technologiczna, lecz także pandemia COVID-19. Obecnie praca zdalna upowszechniła się na olbrzymią skalę, choć jeśli spojrzymy na nasze badanie z 2019 r., temat ten w ogóle się tam nie pojawił.

Jakie są kolejne trendy? Jednym z nich jest rozwój obszaru ESG (z ang. – środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny), co mocno wpłynęło na branżę prawniczą. Kancelarie muszą dostarczać pogłębione analizy ESG klientom korporacyjnym. Z kolei działy prawne są pod rosnącą presją, aby zachować zgodność z własnymi wymogami sprawozdawczymi, poprawić wyniki w zakresie ESG, kształtować odpowiednie polityki i rozwijać swoje kwalifikacje dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Główne wnioski

Sztuczna inteligencja

 • 73% prawników spodziewa się, że zastosuje generatywną sztuczną inteligencję (GenAI) w swojej pracy w przeciągu najbliższego roku
 • Wśród prawników nie ma konsensusu, czy GenAI to szansa, czy zagrożenie
 • Niemal ¾ prawników deklaruje, że rozumie, jak GenAI może być użyta w ich pracy

Sztuczna inteligencja nabrała znaczenia w porównaniu do lat ubiegłych. W 2019 r. prawnicy ledwo dostrzegali na horyzoncie tradycyjną sztuczną inteligencję, a 58% z nich przewidywało, że będzie ona miała wpływ na ich pracę dopiero w ciągu najbliższych trzech lat. Kiedy przeniesiemy się do 2023 r., zobaczymy, że aż 73% prawników spodziewa się zastosować technologię GenAI w swojej pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Wśród prawników nie ma konsensusu, czy GenAI to szansa, czy zagrożenie

Prawnicy z obu grup chcą częściej korzystać z technologii, aby zwiększyć produktywność

Technologia prawnicza

 • 87% prawników przyznaje, że technologia w dużym stopniu usprawnia codzienną pracę
 • Prawnicy są pod presją, aby inwestować w technologię i korzystać z niej w szerszym stopniu
 • Wykorzystanie technologii do zwiększenia produktywności i wydajności to klucz do spełnienia oczekiwań klientów

Klienci coraz częściej oczekują, że ich prawnicy będą posiadali wiedzę techniczną, która pomoże im poruszać się po meandrach cyfrowego świata. A że utrata klientów pozostanie jednym z głównych wyzwań dla branży prawniczej w przyszłym roku, korzystanie z technologii to dobry sposób, aby kancelarie poprawiły obsługę klientów, zwiększyły ich zadowolenie oraz zbudowały lojalność.

ESG

 • Rośnie zapotrzebowanie ze strony klientów na eksperckie usługi ESG
 • Większość kancelarii i działów prawnych nie jest jeszcze dobrze przygotowana, aby sprostać wymaganiom w tym obszarze

Ponieważ zrównoważony rozwój jest coraz ważniejszy dla społeczeństw i firm, wymagania względem ESG stawiane sektorowi usług prawnych szybką rosną.

Chociaż większość kancelarii (68%) wdrożyła dedykowane praktyki ESG w ciągu co najmniej trzech ostatnich lat, to jeszcze jest tu sporo do zrobienia. Z tego powodu 69% kancelarii przyznaje, że nadal nie jest dobrze przygotowana do sprostania wymaganiom klientów w zakresie ESG.

W kancelariach nadal trwa wdrażanie praktyk ESG

Rekrutowanie i utrzymanie talentów to główne wyzwanie dla branży prawniczej

Zespół gotowy na przyszłość

 • Rekrutacja i utrzymanie w pracy talentów jest wyzwaniem w erze pracy hybrydowej
 • Zwiększa się zapotrzebowanie na specjalizację i spada liczba zadań rutynowych
 • Większość prawników jest obciążona dużą liczbą skomplikowanych zadań 

81% prawników z kancelarii i działów prawnych postrzega umiejętność rekrutacji i utrzymania talentów jako kluczowy obszar. Z kolei 38% działów prawnych spodziewa się, że temat ten stanie się jednym z trzech największych wyzwań w ciągu trzech lat.
Trudności w znalezieniu odpowiednich pracowników staną się główną przeszkodą, aby poradzić sobie z obciążeniem zadaniami i oczekiwaniami względem wyższej produktywności.

Obszar DEIB: w trosce o lepsze doświadczenia pracowników

Prawnicy są generalnie zadowoleni ze swoich pracodawców, jeśli chodzi o tworzenie zróżnicowanego zespołu i inkluzywnej kultury pracy. Jednak wiele kancelarii i działów prawnych dopiero wdroży formalną politykę różnorodności, równości, inkluzywności i przynależności (DEIB – Diversity, Equity, Inclusion&Belonging).

 • Wysoki odsetek prawników (82%) twierdzi, że pracuje dla organizacji, które uważają, iż z powodzeniem stworzyły zróżnicowane i inkluzywne środowisko pracy
 • 55% kancelarii i działów prawnych posiada politykę DEIB
 • Spośród 43% organizacji, które nie wdrożyły formalnych zasad DEIB, 22% przekonuje, że zrobi to w przeciągu roku, a 15% za kilka lat

Wiele kancelarii i działów prawnych dopiero wdroży politykę DEIB

Pobierz raport Future Ready Lawyer 2023: Wykorzystywanie innowacji, dostosowywanie się do zmian
Raport z badania Wolters Kluwer Future Ready Lawyer: Wdrażanie innowacji, dostosowywanie się do zmian to aktualny obraz globalnej branży prawniczej,
opisujący stojące przed nią zmiany, szanse i wyzwania.

Opinie ekspertów

Robert-Ambrogi-1536
Kancelarie, które pozostają w tyle we wdrażaniu technologii prawniczej, ryzykują utratę nie tylko klientów, lecz także rodzących się talentów. Profesjonaliści wchodzący obecnie na rynek usług prawnych chcą dołączyć do firm, które znajdują się w czołówce, jeśli chodzi o innowacyjność
Robert Ambrogi
Utrata klientów pozostaje jednym z większych wyzwań dla branży, dlatego dzięki technologii prawnicy powinni poprawiać poziom ich obsługi, zwiększać ich zadowolenie oraz budować lojalność
Włodzimierz Albin
wlodzimierz-albin
Chroscik-Wlodzimierz
Sztuka komponowania elastycznych, wysoko wyspecjalizowanych zespołów w zaawansowanym technologicznie środowisku i utrzymania ich motywacji będzie coraz bardziej ceniona na rynku
Włodzimierz K. Chróścik
Państwa unijne, w tym Polska, będą musiały zaimplementować dyrektywę Gender Balance, która może stać się przyczynkiem do tworzenia w biznesie środowiska bardziej zróżnicowanego i zapewniającego równe traktowanie
Agnieszka Dzięgielewska-Jończyk
Portrait of Agnieszka Dziegielewska Jonczyk
Przemysław Rosati
Przyszłości nie musimy gonić, ona już tu jest. Co więcej, myślę, że awansowała z przybysza na gospodarza i to my musimy dostosować się do narzucanych przez nią reguł
Adw. Przemysław Rosati

Analizy eksperckie

O badaniu i Wolters Kluwer Legal & Regulatory

Raport z badania Future Ready Lawyer 2023 – zrealizowanego przez dywizję Wolters Kluwer Legal&Regulatory – powstał na podstawie wywiadów ilościowych z 700 prawnikami pracującymi w kancelariach, działach prawnych i firmach doradczych w Stanach Zjednoczonych oraz 9 krajach europejskich – Wlk. Brytanii, Niemczech, Niderlandach, Włoszech, Francji, Hiszpanii, Polsce, Belgii i na Węgrzech. Badanie w formie online przeprowadził wiodący międzynarodowy instytut badawczy w okresie od 17 maja do 4 czerwca 2023 r.

Wolters Kluwer jest globalnym liderem w dziedzinie profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla opieki zdrowotnej, księgowości, zarządzania, ryzyka i compliance oraz w sektorach prawnych i regulacyjnych. Pomagamy klientom w podejmowaniu kluczowych decyzji poprzez eksperckie rozwiązania łączące specjalistyczną wiedzę z zaawansowanymi technologiami i usługami. W 2022 r. roczne przychody firmy wyniosły 5,5 mld euro. Wolters Kluwer obsługuje klientów w ponad 180 krajach, a swoją działalność prowadzi w ponad 40 krajach, zatrudniając 20 tys. osób na całym świecie. Centrala firmy znajduje się w Alphen aan den Rijn w Niderlandach.
2023 Future Ready Lawyer Survey Report

Pobierz raport Future Ready Lawyer 2023: Wykorzystywanie innowacji, dostosowywanie się do zmian

Raport z badania Wolters Kluwer Future Ready Lawyer: Wdrażanie innowacji, dostosowywanie się do zmian to aktualny obraz globalnej branży prawniczej, opisujący stojące przed nią zmiany, szanse i wyzwania.

Pobierz raport
Back To Top