Soms is het moeilijk om uw toegevoegde waarde te bewijzen 
In veel situaties worden juridische activiteiten gezien als een 'zwarte doos': een afdeling met andere doeleinden dan de rest van de organisatie en die vooruitgang alleen maar in de weg zit. Dat klinkt hard, maar zo is het vaak wel. Veel juristen worden gezien als bottle-neck of kostenpost die geen toegevoegde waarde biedt. Ze worden gezien als een conservatief instituut dat processen vertraagt en dat niet voldoet aan de snelle verwachtingen die organisaties tegenwoordig hebben. Juristen, maar ook de organisaties zelf, kunnen dit niet langer toelaten. 

 

Warning

Een bottle-neck

person-time

Conservatief en veel te gedetailleerd

coins

Een kostenpost

Van bottle-neck tot adviseur
De jurist van de toekomst lost niet alleen problemen op, maar voorkomt ze voordat ze ontstaan. De jurist van de toekomst adviseert en ondersteunt de strategische besluitvorming die het bedrijf helpt te groeien. Hierdoor wordt de jurist niet meer gezien als bottle-neck maar als adviseur.

win as a team flag skill compliance expertise service expert teams icon

Zorg dat alle teams het eens zijn over de doelstellingen van de organisatie

screen-article-check

Bied de directie duidelijke, relevante informatie wanneer ze deze nodig hebben

person-laptop-gear

Deel informatie, zorg voor transparante communicatie, automatiseer processen, genereer rapporten; kortom: lever een bijdrage aan uw organisatie!


Legisway

Help uw organisatie groeien met Legisway

  • Verbeter de strategische waarde als jurist en help uw organisatie groeien.
  • Zorg dat iedereen het eens is over de rol en de toegevoegde waarde van de juridische afdeling
  • Zorg voor transparantie en duidelijkheid in al uw taken en activiteiten
  • Bied uw organisatie alle noodzakelijke informatie op een efficiënte, duidelijke en nauwkeurige manier
  • Draag bij aan betere bedrijfsresultaten: voorkom onnodige kosten, boetes
  • Maak samenwerking op juridische dossiers mogelijk via duidelijk rechtenbeheer: met behulp van software en sjablonen leidt u niet-specialisten door de juiste processen, waarbij ze erop kunnen vertrouwen dat de gegevens correct en compliant zijn
  • Zorg dat de toegevoegde waarde van uw juridische activiteiten duidelijk is.
Ik wil meer weten over Legisway

Ontdek hoe Legisway u kunnen helpen zodat u niet langer alles de 'hard way' hoeft te doen:
Overzicht van oplossingen
Back To Top