Ontslagcases afhandelen kan ook makkelijk zijn

legal insights

Hoe werkt de tool?

Daarom is Legal Insights uw Eerste-hulp-bij-ontslag


Feiten
  • Toegang tot meer dan 8000 vonnissen en arresten, ook niet-gepubliceerde
  • De smart tool doorzoekt als slimme assistent alle relevante uitspraken: u hoeft de complexe rechtspraak niet op de voet te volgen
  • Mee ontwikkeld door de balies van Gent en van Bergen
  • Primeur in België
Voordelen
  • U spant geen onnodige rechtszaken aan
  • U weet welke valkuilen u best vermijdt
  • U tilt de dienstverlening van uw kantoor naar een hoger niveau
  • U kan meer cases afhandelen en verhoogt uw ROI
Bestel Legal Insights


Nog niet overtuigd van de voordelen van Legal Tech?

Legal Insights ‘Eerste-hulp-bij-ontslag’ is de eerste van een reeks legal tech-modules waar de experts van Wolters Kluwer op dit moment aan werken.
U kan ze bekijken als een verlengstuk van uw intelligentie: ze helpen u om uw skills en expertise beter tot hun recht te laten komen en tillen uw advies en efficiëntie naar een hoger niveau. Wil u legal tech eens proberen? Dan hebt u met deze module een ideaal instapmodel voor slechts 1 euro per dag …


“Legal Insights heeft een grote meerwaarde voor mij. Het vergemakkelijkt en versnelt het opzoekwerk.”

A. Heyvaert
Advocate sociaal recht

Een client vecht zijn/haar ontslag aan?
Reken op de experts van Legal Insights - module ontslag - en schat uw slaagkansen in!

Enkele voorbeelden van situaties waarbij werkgevers overgaan tot een beëindiging van de arbeidsovereenkomst zijn dronkenschap, diefstal, zedenfeiten, beroepsfouten, werk weigeren, geweld, schending beroepsgeheim, fraude, agressie, insubordinatie, opzettelijke professionele fout, belangenvermenging, afwezigheid, gedrag, onbekwaamheid, schending vertrouwen…

Stel dat u als HR-verantwoordelijke, bedrijfsjurist of advocaat van een werknemer te maken krijgt met een ontslag om dringende reden. Dan bent u op zoek naar argumenten die bevestigen dat de verbreking van de arbeidsovereenkomst correct is verlopen.

Wilt u voorkomen dat de betrokken werknemer de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gaat aanvechten bij de rechtbank? Dan gaat u maar beter op zoek naar elk vonnis of arrest in vergelijkbare zaken.

Meer dan 8000 Belgische gepubliceerde en niet-gepubliceerde vonnissen en arresten raadplegen, het lijkt onbegonnen werk...Tenzij u onze Legal Insights-tool module Ontslagrecht gebruikt.

Dankzij de inzichten die u snel, vlot en efficiënt verzamelt, weet u tijdig welke valkuilen u best vermijdt bij een nakend ontslag en bouwt u een stevig dossier op met sterke argumenten. Dit alles zorgt ervoor dat uw slaagkansen bij een juridisch geschil aanzienlijk toenemen.
Overtuigd? bestel Legal Insights
Back To Top