Real-estate-agent-showing-documents-to-smiling-owners-of-new-house.jpeg
Fiscaliteit & Accounting28 maart, 2024

Informatieverplichting aftrek huurprijs en huurlasten, via bijlage 270 MLH

Huurders die huurlasten via hun eenmanszaak of vennootschap als beroepskosten in aftrek nemen, moeten dit vanaf aanslagjaar 2024 in de personen- of vennootschapsbelasting toelichten. Accountants die Adsolut software gebruiken kunnen deze nieuwe administratieve verplichting eenvoudig opnemen in hun workflow dankzij een nieuwe update in het Fiscaal Dossier. 

Eenmanszaken en vennootschappen zijn verplicht de volgende details over hun huurlasten te verschaffen: 

  • Identificatie verhuurder 
    • Natuurlijke persoon: rijksregisternummer, naam en voornaam 
    • Rechtspersoon: ondernemingsnummer en naam 
  • Adres 
  • Betaald bedrag 
  • Aftrekbaar bedrag 

Voor de eenmanszaken zal deze informatie moeten verstrekt worden bij de aangifte personenbelasting. Voor rechtspersonen geldt dit bij de vennootschapsbelasting.

Controle op onroerende goederen

Het doel van de nieuwe wet is om de administratieve last van de overheidsdienst te verlagen. In de wetgeving is er namelijk een impact op de berekening van de belasting op het onroerend goed (algemeen genomen: reële netto huur versus geïndexeerd kadastraal inkomen), indien het onroerend goed wordt gebruikt voor beroepsactiviteiten. Dit kon voordien slechts handmatig worden gecontroleerd. De administratielast wordt bijgevolg verplaatst naar de aangifte en de accountant.

Productupdate Adsolut Fiscaal Dossier  

Uiteraard wenst Wolters Kluwer accountants te ondersteunen in deze extra informatieplicht, door ook deze flow digitaal te ondersteunen en slim de koppeling te leggen tussen de boekhoudkundige gegevens en de fiscale data. Concreet hebben wij extra functionaliteit ingebouwd in het Fiscaal Dossier.

Met het Fiscaal Dossier, onderdeel van Adsolut Suite en ook ter beschikking voor Expert/M gebruiker via Adsolut Express, wordt de vertaalslag gemaakt van de boekhoudkundige gegevens naar de fiscaliteit, vaak ten voordele van de aangiftes vennootschaps- en personenbelasting. Dit betreft bijvoorbeeld de omzetting naar aftrekbare beroepskosten, toevoegen van wettelijke toelichtingen, koppelingen met het wagenpark en dergelijke. Verder kan de accountant het resultaat bestemmen met bijhorende balans- en liquiditeitstest uitvoeren. Deze data wordt in het Fiscaal Dossier geconsolideerd en verder gebruikt voor het indienen van de jaarrekening en de vennootschapsbelasting of personenbelasting. 

Automatische koppeling grootboekrekeningen

In het boekhoudplan krijgen de relevante codes het nieuwe type “Onroerend Goed”. In het Fiscaal Dossier kan de accountant per onroerend goed de gevraagde extra informatie invullen. Wanneer de gegevens worden ingelezen in het Fiscaal Dossier zullen de relevante grootboekrekeningen hierdoor automatisch worden gekoppeld aan de onroerende goederen, via het gekende systeem van toelichtingen. Indien dit niet automatisch mogelijk is, kan de gebruiker dit handmatig corrigeren. De gebruiker krijgt ook nog een handig overzicht met alle huurprijzen en -lasten op basis van de ingegeven data. Indien het onroerend goed niet is gekoppeld, dan zal deze ingegeven kost worden verworpen conform de wetgeving.

Onze specialisten, bij Wolters Kluwer evalueren op korte termijn een plan van aanpak voor de recent gepubliceerde vorm van aangifte, maar zal vanzelfsprekend een wettelijk conforme oplossing uitwerken in onze producten. 

Gerelateerde onderwerpen bekijken
GRATIS DOWNLOAD 
Download de Fiscale Jaarkalender 2024
Bewaar het overzicht, zelfs in de drukste piekperiode. 

Download de Fiscale Jaarkalender ook als pdf-bestand:

Back To Top