Laughing friends in restaurant eating dessert.
Compliance05 maart, 2024

Belgische werknemers onderschatten hun gezondheidsrisico's

Een recent onderzoek onthult een opvallende discrepantie tussen hoe Belgische werknemers hun gezondheid waarnemen en hun feitelijke gezondheidstoestand. Lees de conclusies en ga aan de slag met gezondheidspromotie in senTRAL.

Kerngezondheid in vraag

Ondanks dat negen op de tien medewerkers zichzelf gezond achten, wijst de realiteit uit dat een groot deel kampt met gezondheidsproblemen zoals overgewicht, hoge bloeddruk, en stress.

Opvallend is dat bijna twee derde van de onderzochte medewerkers overgewicht heeft, waarvan een aanzienlijk deel zelfs obees is. Vooral mannen en personen ouder dan 45 jaar lijken het meest getroffen. Daarnaast heeft een vergelijkbaar percentage een te hoge bloeddruk, met dezelfde risicogroepen.

Het onderzoek belicht ook de leefgewoonten van de werknemers, waaruit blijkt dat roken en regelmatige alcoholconsumptie nog steeds voorkomen onder een aanzienlijk deel van de bevolking, met een hogere prevalentie bij mannen en een toename naarmate men ouder wordt. 

Beweging en stress: Twee zijden van dezelfde medaille

Een gebrek aan lichaamsbeweging is een ander zorgwekkend aspect, met vier op de tien medewerkers die nauwelijks tot geen fysieke activiteit uitoefenen buiten het werk. Dit gebrek aan beweging is opmerkelijk minder onder mannen dan vrouwen, en de jongste werknemersgroep toont de grootste variatie in sportactiviteit.

Stress, vaak gerelateerd aan het werk, treft bijna de helft van de werknemers, met vrouwen die iets vaker stress ervaren. De impact van stress neemt ook toe met de leeftijd.

De implicaties van een ongezonde levensstijl

Een ongezonde levensstijl brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, waaronder hartziekten, diabetes type 2, bepaalde soorten kanker, en psychische aandoeningen.

Deze gezondheidsproblemen onderstrepen de noodzaak voor werkgevers om proactief te handelen en het welzijn van hun medewerkers te bevorderen.


Arbeiders versus bedienden: Een verschil in gezondheid

Speciale aandacht gaat uit naar arbeiders, die over het algemeen ongezonder blijken dan bedienden. Dit verschil manifesteert zich in minder fysieke activiteit, slechtere eetgewoonten, en hogere prevalentie van roken onder arbeiders. Interessant is dat arbeiders beter scoren op alcoholgebruik maar vaker kampen met ergonomische klachten en een lagere jobtevredenheid.

Dit onderzoek biedt een waardevol inzicht in de gezondheidsstatus van de Belgische werkbevolking en benadrukt het belang van preventieve maatregelen op de werkvloer om het welzijn van medewerkers te garanderen. Door een gezonde levensstijl te promoten en aandacht te besteden aan zowel fysieke als mentale gezondheid, kunnen werkgevers niet alleen het ziekteverzuim terugdringen maar ook een positieve impact hebben op de productiviteit en motivatie van hun medewerkers.

Het onderzoek nader bekeken

Deze bevindingen komen voort uit een omvangrijke studie uitgevoerd door de externe preventiedienst Attentia, die meer dan 167.000 arbeidsgeneeskundige onderzoeken analyseerde in 2023.

De analyse gebeurde op basis van het activiteitenverslag van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk Attentia, voor de periode 01/01/2023 tot en met 31/12/2023. De volledige dataset bestaat uit 167.427 arbeidsgeneeskundige onderzoeken bij 91.245 unieke werknemers.

De rol van de werkgever

Waarom zou een onderneming investeren in gezondheidspromotie?

Een gezonde werknemer is ook goed voor de organisatie. Het verzuim van werk wordt in de eerste plaats veroorzaakt door ziekte. Nogal eens is de oorzaak van die ziekte te vinden bij leefstijlfactoren zoals roken, onevenwichtige voeding, alcohol- en drugmisbruik en een gebrek aan lichaamsbeweging.

In senTRAL, de digitale hotspot voor HSE-professionals, vindt u daarom tools voor een breed gedragen gezondheidsbeleid. Nog geen abonnee? Probeer senTRAL gratis!

Vraag uw gratis trial
Back To Top