Diverse hands on globe of world
Legal20 maart, 2024

Een buitenlandse werknemer aanwerven

In een steeds meer geglobaliseerde wereld wordt ook de arbeidsmarkt internationaler. Om buitenlandse werknemers in België aan te stellen, moet u zich bewust zijn van een aantal specifieke regels en procedures. Ontdek in dit artikel de belangrijkste aspecten van de tewerkstelling van buitenlandse werknemers in België.

Werkvergunning

Om in België te kunnen werken, moeten buitenlandse werknemers eerst een werkvergunning verkrijgen. Daarnaast moeten ze ook het recht hebben om het Belgische grondgebied te betreden en er te verblijven.

  • Een verblijfsrecht voor onbepaalde duur resulteert in het recht om te werken zonder dat er een arbeidsvergunning nodig is.
  • Bij een onzeker verblijfsrecht is een beperkte werkvergunning vereist, afhankelijk van de afgifte van een werkvergunning voor de werknemer en een bezettingsvergunning voor de werkgever.

Gecombineerde vergunning

Vanaf 1 januari 2019 is er echter een belangrijke verandering opgetreden in de regels voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Onderdanen van derde landen (van buiten de EER/Zwitserland) die in België willen werken, hoeven nu slechts één aanvraag in te dienen om zowel een verblijfsvergunning als een arbeidsvergunning te verkrijgen. Deze procedure resulteert in een gecombineerde vergunning voor werken en verblijven in België.

Het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie (EU) maakt dat EER-onderdanen (EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen) zonder arbeidsvergunning in België kunnen werken. Ook zijn EER-onderdanen vrijgesteld van een arbeidsvergunning wanneer ze naar België komen om werk te zoeken.

Wie is bevoegd?

De verantwoordelijkheid voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, verblijfsvergunningen en toegang tot werk is verdeeld tussen de federale staat en de gewesten in België.

De federale overheid is verantwoordelijk voor alle aangelegenheden met betrekking tot toegang tot het grondgebied, verblijf, vestiging en verwijdering van vreemdelingen.

De gewesten zijn verantwoordelijk voor het toekennen van de arbeidsvergunning, zoals de gecombineerde vergunning, en de kortetermijnarbeidsvergunning.De gewesten bepalen de procedure en de inhoud van het aanvraagdossier, de voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning, categorieën werknemers die voor onbepaalde of bepaalde tijd mogen werken, geldigheidsduur en verlenging van de vergunning, enzovoort.

Duik dieper in deze procedure

Het is belangrijk op te merken dat deze regels en procedures kunnen veranderen, dus het is raadzaam om de meest recente informatie te raadplegen. Dat doet u in in onze gespecialiseerde hr-databank SocialEyeU vindt er alle antwoorden rond de procedure voor de arbeids-,werk- of gecombineerde vergunning en up-to-date regelgeving op gewestniveau.
Legalworld
Legalworld Newsletter
Ontvang net als 7.500 andere experts maandelijks het meest recente nieuws en krachtige inzichten uit de juridische sector.
Back To Top