Templates aanpassen volgens uw eigen noden en behoeften
U gebruikt de documenten van Jura modellen alsof het uw eigen documenten zijn. Dat wil zeggen dat u ze in Word kunt openen en daar alle aanpassingen kunt doorvoeren die u nodig acht. Wilt u bedingen aanpassen of uitbreiden? Clausules schrappen? Uw logo toevoegen op elke pagina? Geen probleem. 

Jura Modellen Procedure


is dé bron voor gebruiksklare en vooraf ingevulde proceduredocumenten. U kunt ze downloaden en bewerken in Word – zodat u ze meteen kunt gebruiken in een burgerlijke, strafrechtelijke of administratieve procedure. Alle documenten uit de papieren verzameling ‘Algemene modellenverzameling voor de rechtspraktijk (AMR)’ zijn opgenomen in Jura Modellen Procedure.

Jura Modellen Procedure geeft u toegang tot modellen uit deze rechtsdomeinen:

Publiek recht

• Raad van state

Burgerlijk recht

• Burgerlijk wetboek
• Afstamming
• Voogdij
• Mede-eigendom
• Huwelijksvermogensstelsels
• Voorrechten en hypotheken
• Persoon geesteszieke

Gerechtelijk privaatrecht

• Gerechtelijk wetboek
• Algemene beginselen
• Bevoegdheid
• Rechtspleging
• Verstek
• Tussengeschillen
• Bewijs
• Eenzijdig verzoekschrift
• Verzoekschrift op tegenspraak
• Kort geding • Rechtsmiddelen ...

Handels-, economisch, financieel recht

• Gerechtelijk akkoord
• Faillissement Strafrecht
• Strafwetboek
• Strafrechtspleging
• Voorlopige invrijheidstelling

Wilt u meer weten over Jura Modellen? Of de databank testen?

Vul het formulier in en ontvang antwoord binnen 24h.
Back To Top