Templates aanpassen volgens uw eigen noden en behoeften 
U gebruikt de documenten van Jura modellen alsof het uw eigen documenten zijn. Dat wil zeggen dat u ze in Word kunt openen en daar alle aanpassingen kunt doorvoeren die u nodig acht. Wilt u bedingen aanpassen of uitbreiden? Clausules schrappen? Uw logo toevoegen op elke pagina? Geen probleem.

Jura Modellen Contractenrecht


In Jura Modellen Contractenrecht vindt u alle veelgebruikte overeenkomsten en invulbare contracten uit allerlei rechtsgebieden: huurovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, bijzondere handelscontracten, ... Allemaal opgesteld door vakspecialisten – in meerdere talen en volgens de geldende vormvereisten. U bent dus zeker dat ze juridisch correct én rechtsgeldig zijn. Bovendien past u ze eenvoudig in Word aan uw wensen aan. En daarnaast hebt u toegang tot nuttige informatie zoals formele vereisten, checklists, commentaar en links naar relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. Alle documenten uit de papieren publicatie 'Modellen voor het bedrijfsleven (MBL)' zijn opgenomen in Jura Modellen Contractenrecht.

Jura Modellen Contractenrecht geeft u toegang tot modellen uit deze rechtsdomeinen:

Publiek recht

• Rijkscomptabiliteit en -financiën
• Stedenbouw en ruimtelijke ordening
• Huisvesting
• Overheidsopdrachtenwet
• Milieurecht: Bodemsanering

Burgerlijk recht

• Burgerlijk wetboek: bescherming gezinswoning, vorderingen op grond van afstamming, mede-eigendom, vruchtgebruik, recht van gebruik en bewoning, gemene muur en gracht, verbintenissen uit overeenkomst, schadevergoeding bij onrechtmatige daad, huwelijksvermogensstelsels, wettelijke samenwoning, bijzondere contracten, koop en verkoop, ruil, huur van goederen, aannemingsrecht en bouwrecht, lening, verplichtingen bewaarnemer, kanscontracten, lastgeving, dading, zekerheidsovereenkomsten, voorrechten en hypotheken, verjaring
• Opstal
• Veldwetboek
• Verenigingen
• Koop op plan

Gerechtelijk privaatrecht

• Gerechtelijk wetboek: eenzijdig verzoekschrift, bijzondere rechtsplegingen (geschillen inzake huur, uithuiszetting), beslag en executie
• Notariaat

Handels-, economisch, financieel recht

• Wetboek van koophandel: handelspand, vervoer (spoorwegvervoer, intern recht, C.M.R., aansprakelijkheid vervoerder), cognossement
• Intellectuele rechten
• Vennootschappen
• Inpandgeving handelszaak
• Bank- en kredietwezen: Centrale voor Kredieten aan Particulieren, hypothecair krediet
• Mededingingsrecht: bescherming economische mededinging
• Bijzondere handelscontracten
• Financieringshuur
• Consumentenrecht
• Faillissement
• Informatie en informatica

Sociaal recht

• Pensioenen werknemers
• Sociale zekerheid der werknemers
• Arbeidsbescherming
• Syndicale afvaardiging arbeidsovereenkomsten
• Loopbaanonderbreking
• Welzijn van de werknemers

Grensoverschrijdend recht

• Europese Unie - Europees recht: vrijstellingen, misbruik van machtspositie, toepassing van art. 81 en 82, consumentenbescherming

Wilt u meer weten over Jura Modellen? Of de databank testen?

Vul het formulier in en ontvang antwoord binnen 24h.
Back To Top