Templates aanpassen volgens uw eigen noden en behoeften
U gebruikt de documenten van Jura modellen alsof het uw eigen documenten zijn. Dat wil zeggen dat u ze in Word kunt openen en daar alle aanpassingen kunt doorvoeren die u nodig acht. Wilt u bedingen aanpassen of uitbreiden? Clausules schrappen? Uw logo toevoegen op elke pagina? Geen probleem. 

Jura Modellen Vennootschapsrecht


Hebt u een document nodig voor een vennootschap? Dan vindt u dat in Jura Modellen Vennootschapsrecht. Want die collectie juridische templates bevat de belangrijkste invulbare voorbeelddocumenten van akten en contracten in verband met het vennootschapsrecht: notulen van de algemene vergadering, aandeelhoudersovereenkomsten, btw-documenten, ... Allemaal opgesteld door vakspecialisten – in meerdere talen. U bent dus zeker dat ze juridisch correct zijn. En daarnaast vindt u in dit model andere nuttige informatie zoals formele vereisten, checklists, commentaar en links naar relevante rechtsbronnen.

Jura Modellen Vennootschapsrecht bevat alle documenten uit de papieren publicaties:

• Modellen voor het bedrijfsleven (MBL)
• Modellen voor het Vennootschapsleven

Jura Modellen Vennootschapsrecht geeft u toegang tot modellen uit deze rechtsdomeinen:

• Publiek recht
• Gelijkheid/Niet-discriminatie, vennootschapsrecht Burgerlijk recht
• Burgerlijk wetboek
• Rechtspersoonlijkheid
• Toerekenbaarheid van de fout, rechtspersonen Gerechtelijk privaatrecht
• Gerechtelijk wetboek
• Procesbevoegdheid vennootschappen en verenigingen
• Rechtbank van koophandel, vennootschap, EESV
• Kort geding, vennootschapsrecht Handels-, economisch, financieel recht
• Vennootschappen
• Accountants en belastingconsulenten, vennootschap
• Economisch recht: Frankrijk en Nederland, vennootschapsrecht Strafrecht
• Strafwetboek
• Strafrechtelijke aansprakelijkheid, rechtspersoon
• Straffen (ontbinding van de rechtspersoon, sluiting van één of meer inrichtingen, bekendmaking of verspreiding van de beslissing, geldboete, verbeurdverklaring)
• Cumulatie burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
• Misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen) Belastingrecht
• Algemeen belastingrecht
• Btw
• Inkomstenbelastingen
• Internationaal belastingrecht Sociaal recht
• Arbeidsovereenkomst, verhouding van ondergeschiktheid en gezag, vennoten en mandatarissen van vennootschappen Grensoverschrijdend recht
• Europese Unie - Europees recht: vennootschappen
• Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, exclusieve bevoegdheid, vennootschappen.

Wilt u meer weten over Jura Modellen? Of de databank testen?

Vul het formulier in en ontvang antwoord binnen 24h.
Back To Top