Templates aanpassen volgens uw eigen noden en behoeften
U gebruikt de documenten van Jura modellen alsof het uw eigen documenten zijn. Dat wil zeggen dat u ze in Word kunt openen en daar alle aanpassingen kunt doorvoeren die u nodig acht. Wilt u bedingen aanpassen of uitbreiden? Clausules schrappen? Uw logo toevoegen op elke pagina? Geen probleem. 

Jura Modellen Vennootschapsrecht


Hebt u een document nodig voor een vennootschap? Dan vindt u dat in Jura Modellen Vennootschapsrecht. Want die collectie juridische templates bevat de belangrijkste invulbare voorbeelddocumenten van akten en contracten in verband met het vennootschapsrecht: notulen van de algemene vergadering, aandeelhoudersovereenkomsten, btw-documenten, ... Allemaal opgesteld door vakspecialisten – in meerdere talen. U bent dus zeker dat ze juridisch correct zijn. En daarnaast vindt u in dit model andere nuttige informatie zoals formele vereisten, checklists, commentaar en links naar relevante rechtsbronnen.

Jura Modellen Vennootschapsrecht bevat alle documenten uit de papieren publicaties:

• Modellen voor het bedrijfsleven (MBL)
• Modellen voor het Vennootschapsleven

Jura Modellen Vennootschapsrecht geeft u toegang tot modellen uit deze rechtsdomeinen:

• Publiek recht
• Gelijkheid/Niet-discriminatie, vennootschapsrecht Burgerlijk recht
• Burgerlijk wetboek
• Rechtspersoonlijkheid
• Toerekenbaarheid van de fout, rechtspersonen Gerechtelijk privaatrecht
• Gerechtelijk wetboek
• Procesbevoegdheid vennootschappen en verenigingen
• Rechtbank van koophandel, vennootschap, EESV
• Kort geding, vennootschapsrecht Handels-, economisch, financieel recht
• Vennootschappen
• Accountants en belastingconsulenten, vennootschap
• Economisch recht: Frankrijk en Nederland, vennootschapsrecht Strafrecht
• Strafwetboek
• Strafrechtelijke aansprakelijkheid, rechtspersoon
• Straffen (ontbinding van de rechtspersoon, sluiting van één of meer inrichtingen, bekendmaking of verspreiding van de beslissing, geldboete, verbeurdverklaring)
• Cumulatie burgerlijke en strafrechtelijke verantwoordelijkheid
• Misdrijven (misbruik van vennootschapsgoederen) Belastingrecht
• Algemeen belastingrecht
• Btw
• Inkomstenbelastingen
• Internationaal belastingrecht Sociaal recht
• Arbeidsovereenkomst, verhouding van ondergeschiktheid en gezag, vennoten en mandatarissen van vennootschappen Grensoverschrijdend recht
• Europese Unie - Europees recht: vennootschappen
• Rechterlijke bevoegdheid en tenuitvoerlegging van beslissingen, exclusieve bevoegdheid, vennootschappen.

Wilt u meer weten over Jura Modellen? Of de databank testen?

Vul het formulier in en ontvang antwoord binnen 24h.

Ontbreekt het formulier hieronder?

Om het formulier te kunnen zien, moet je eerst je cookie-instellingen wijzigen. Klik op de onderstaande knop om uw voorkeuren bij te werken om alle cookies te accepteren. Voor meer informatie kun je ons Privacy & Cookiebeleid raadplegen.

Back To Top