boekhoudkundige verplichtingen van de elektronische interface
Fiscaliteit & Accounting26 mei, 2021

Welke boekhoudkundige verplichtingen moeten worden nageleefd door de elektronische interface?

Het feit dat de elektronische interface wordt beschouwd als de leverancier van de goederen, houdt in dat bepaalde btw-verplichtingen die normaal rusten op de onderliggende verkoper naar de interface worden verschoven. Net als iedere andere leverancier, is de elektronische interface verplicht een boekhouding bij te houden.

Indien geen toepassing wordt gemaakt van de bijzondere (I)OSS-regel, zal de elektronische interface een boekhouding moeten bijhouden die voldoende gegevens bevat om de toepassing van de btw en de controle daarop door de btw-administratie mogelijk te maken. Er dient telkens nagegaan te worden welke concrete vereisten worden opgelegd in de nationale btw-regelgeving van de EU-lidstaat waar de levering plaatsvindt.

In het tegenovergestelde geval, moet de elektronische interface welbepaalde verplichtingen bepaald in artikel 63 quater  van uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011  naleven. Indien elektronische interfaces een verkoop faciliteren, maar niet beschouwd worden als leverancier van de eindklant dient er volledigheidshalve opgemerkt te worden dat ook zij bepaalde boekhoudverplichtingen hebben. Dit geldt onder meer wanneer de elektronische interface een intracommunautaire afstandsverkoop faciliteert die wordt verricht door een belastingplichtige gevestigd in de EU.

Auteurs

Gladys Cristiaensen, Executive VAT Manager KPMG Belgium
Rianda Zwakhoven, Indirect Tax Manager KPMG Belgium

Back To Top