Wat is de impact van de nieuwe OSS-regeling op het vlak van goederen, diensten en invoer?

De nieuwe one stop shop-regeling (OSS), die in 2021 van kracht wordt, betekent vooral een vereenvoudiging van het huidige btw-systeem.

Hoe dit nieuwe systeem zich vertaalt in de praktijk en wat de impact zal zijn op het vlak van goederen, diensten en invoer wordt u door Eddy Struyven, auditeur-generaal van de FOD Financiën, helder uitgelegd aan de hand van enkele concrete voorbeelden.

Download de whitepaper
Wat is de impact van de nieuwe OSS-regeling op het vlak van goederen, diensten en invoer?