Voorafbetalingen belastingen
Tax & Accounting23 september, 2019

Voorafbetalingen belastingen 2021: dit zijn de data en vermeerderingspercentages

Betaalt u tijdig de voorafbetalingen, dan vermijdt u een belastingvermeerdering. In dit artikel zetten we de data op een rij en het vermeerderingspercentage voor 2021.

Voorafbetalingen belastingen data 2021

U moet uw voorafbetalingen ten laatste doen op:
  • 12 april 2021 (voorafbetaling 1)
  • 12 juli 2021 (voorafbetaling 2)
  • 11 oktober 2021 (voorafbetaling 3)
  • 20 december 2021 (voorafbetaling 4)

Deze data gelden voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Voordelen voorafbetalingen van belastingen

Als u tijdig uw voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting doet, dan vermijdt u een belastingvermeerdering. Het vermeerderingspercentage bedraagt voor vennootschappen 6,75 procent (voor natuurlijke personen 2,25 procent). Betaalt u tijdig op voorhand, dan ontvangt u een zogenaamde bonificatie en moet dan geen extra kosten betalen, zodat deze geïnvesteerd kunnen worden in uw onderneming of in nieuwe projecten. Daarnaast kunt u op deze manier ook uw fiscale lasten spreiden over het hele (boek)jaar. Naast het louter financiële voordeel geniet u uiteraard ook een psychologisch voordeel in de vorm van gemoedsrust en comfort, omdat u geen bedragen meer verschuldigd bent op het einde van het boekjaar. Uw boekhouder of accountant speelt hierbij uiteraard een belangrijke sturende rol.  

Berekening van de bonificatie

Voor het aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:
Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 % 

Vennootschapsbelasting

Superfisc

Bereken en optimaliseer