Voorafbetalingen belastingen
Tax & Accounting23 september, 2019

Voorafbetalingen belastingen 2020: dit zijn de data en vermeerderingspercentages

Betaalt u tijdig de voorafbetalingen, dan vermijdt u een belastingvermeerdering. In dit artikel zetten we de data op een rij en het vermeerderingspercentage voor 2020.

Voorafbetalingen belastingen data 2020

U moet uw voorafbetalingen ten laatste doen op:
  • 14 april 2020 (voorafbetaling 1)
  • 10 juli 2020 (voorafbetaling 2)
  • 12 oktober 2020 (voorafbetaling 3)
  • 21 december 2020 (voorafbetaling 4)

Deze data gelden voor ondernemingen waarvan het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar.

Voordelen voorafbetalingen van belastingen

Als u tijdig uw voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting doet, dan vermijdt u een belastingvermeerdering. Het vermeerderingspercentage bedraagt voor vennootschappen 6,75 procent (voor natuurlijke personen2,25 procent). Betaalt u tijdig op voorhand, dan ontvangt u een zogenaamde bonificatie en moet dan geen extra kosten betalen, zodat deze geïnvesteerd kunnen worden in uw onderneming of in nieuwe projecten. Daarnaast kunt u op deze manier ook uw fiscale lasten spreiden over het hele (boek)jaar. Naast het louter financiële voordeel geniet u uiteraard ook een psychologisch voordeel in de vorm van gemoedsrust en comfort, omdat u geen bedragen meer verschuldigd bent op het einde van het boekjaar. Uw boekhouder of accountant speelt hierbij uiteraard een belangrijke sturende rol.  

Berekening van de bonificatie

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van de bonificatie gelijk aan de som van de volgende producten:
Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 1,50 %
Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 1,25 %
Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 1,00 %
Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 0,75 %

Hervorming vennootschapsbelasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft een grote impact. Zo is de verhoging van het vermeerderingspercentage tot 6,75 % daarvan een rechtstreeks gevolg.

Niet vergeten!

Vermijd onnodige kosten en noteer in uw agenda alvast uw voorafbetalingen voor oktober en december 2020! Zoals hierboven beschreven, hebt u nog tijd tot respectievelijk 12 oktober en 21 december as. om uw voorafbetaling te doen.

Simuleer de hervormde vennootschapsbelasting voor AJ 2021

Wat zal het effect van de hervormde vennootschapsbelasting zijn op de cijfers van uw klanten? Handel proactief en maak vandaag nog een simulatie voor de inkomsten van 2020 in SuperFisc Vennootschapsbelasting. 

 

Vennootschapsbelasting

Superfisc

Bereken en optimaliseer